KURZ/SEMINÁŘ
03.07.2024-05.07.2024
Praha

SHORESH - Zkušenost zprostředkovaného učení pro rodiče

První oznámení - REZERVUJTE SI DATUM!

Kurz bude probíhat v češtině.

Cena: 250 euro (cca. 6250 Kč)

Místo konání: Praha, hotel Olšanka

Kurz "Zkušenost zprostředkovaného učení pro rodiče" je určen rodičům předškolních dětí s problémy v oblasti kognitivního vývoje, ale i dětí běžné populace. Cílem kurzu je seznámit rodiče s kritérii Zkušenosti zprostředkovaného učení, jedinečného konceptu podporujícího kognitivní rozvoj dětí, který lze využívat v každodenních činnostech.

Předpoklady:

Není nutná předchozí zkušenost s Feuersteinovou metodou. Základní prvky Feuersteinova přístupu jsou zahrnuty do programu workshopu.

Sylabus kurzu:

  • Blízké a vzdálené faktory ovlivňující vývoj dítěte
  • Koncept Zkušenosti zprostředkovaného učení;
  • 12 kritérií Zkušenosti zprostředkovaného učení a jejich uplatnění v komunikaci s malými dětmi
  • Zkušenost zprostředkovaného učení - spolupráce a kázeň
  • Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení při rozvoji řeči a jazyka, seznámení s pojmem zprostředkovaná samomluva
  • Simulace použití kritérií MLE v situacích každodenního života

Učební materiály:

Všichni účastníci obdrží přehled kritérií MLE a seznam kognitivních funkcí.

Osvědčení:

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o účasti na semináři "Zkušenost zprostředkovaného učení pro rodiče".

Upozornění: Feuersteinův institut si vyhrazuje právo zrušit kurz, na který se přihlásí méně než 10 účastníků. Konečný seznam kurzů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek 30. dubna 2024. V případě zrušení kurzu ze strany Feuersteinova institutu bude kurzovné v plné výši vráceno.

Na kurzu se vyžaduje plná účast. Na závěr Letní školy 5. července v 16:00 proběhne hodnocení a budou rozdány certifikáty.

Aktuální kurzy/semináře

01.09.2023-30.06.2024
Inkluze dětí a žáků s Downovým syndromem v praxi
01.09.2023-31.05.2024
Individuální lekce FIE v Českých Budějovicích
05.04.2024-19.05.2024
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování standard I- vstupní kurz
18.04.2024-18.04.2024
Webinář: FIE v terénu
16.05.2024-16.05.2024
Webinář: Hodnocení v kontextu FIE
20.06.2024-20.06.2024
Webinář: Emoční instrumenty
30.06.2024-03.07.2024
SHORESH - Digitální vyšetření učebního potenciálu
30.06.2024-05.07.2024
SHORESH - Kognitivní přístup k výuce STEM
30.06.2024-05.07.2024
SHORESH - Zprostředkování řešení konfliktů
03.07.2024-05.07.2024
SHORESH - Zkušenost zprostředkovaného učení pro rodiče
03.07.2024-05.07.2024
SHORESH - Zkušenost zprostředkovaného učení ve třídě
19.08.2024-23.08.2024
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování TAKTILNÍ
20.08.2024-22.08.2024
Teorie a praxe FIE I
05.09.2024-18.09.2024
Využití Feuersteinova přístupu při výchově a vzdělávání dětí (nejen) s Downovým syndromem
13.09.2024-03.11.2024
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování standard I - vstupní kurz
19.09.2024-19.09.2024
Webinář: Využití MLE v hodnotové výuce
19.09.2024-20.09.2024
Čeština kognitivním způsobem
21.09.2024-22.09.2024
Autismus v kontextu FIE
26.09.2024-30.09.2024
Zprostředkování řešení konfliktů
04.10.2024-05.10.2024
Matematika kognitivním způsobem 1
17.10.2024-17.10.2024
Webinář: Jak zprostředkovat FIE svému okolí
14.11.2024-08.12.2024
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování základní modul B
18.11.2024-13.01.2025
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování standard II
21.11.2024-21.11.2024
Webinář - Situační kritéria Zkušenosti zprostředkovaného učení a jejich význam
13.02.2025-23.03.2025
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování základní 2
04.04.2025-06.04.2025
Matematika kognitivním způsobem 2
kurzy/semináře
Skrýt
kurzy/semináře
Formulář
VÝBĚR KURZU/SEMINÁŘE
Vaše údaje
Informace o absolvovaných kurzech
Pokud jste již absolvované kurzy při minulé objednávce zadávali, systém se je pokusí automaticky dohledat a není tedy nutné jejich vyplnění.
Přidat absolvovaný kurz
Fakturační údaje
Skupina osob
Přidat osobu
Celková cena objednávky: 0Kč