Cogito centrum

Kdo jsme

KDO JSME

PRO KOHO JE KOGNITIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VHODNÉ?

Pro každého v každém věku. 

Pracujeme s dětmi od mateřské školky až do dospělosti:
 • v Třebíči existuje mateřská a základní škola založená na programu Instrumentální obohacení prof. Reuvena Feuersteina
 • po celé republice připravujeme pedagogy na jejich práci
 • učíme jak vyučovat matematiku kognitivním způsobem
 • vzděláváme dospělé pro osobní rozvoj
 • vzděláváme nadané děti
 • děti se širokou škálou učebních poruch
 • program využíváme u klientů se získaným poškozením mozku
 • metodu vyučujeme v kurzech celoživotního vzdělávání
 • vedeme semináře a přednášíme
 • nabízíme konzultace a diagnostiku
 • pracujeme individuálně nebo ve skupinkách
 • pořádáme konference
Z naší historie

Z NAŠÍ HISTORIE

ATC Cogito nabízí moderní metody vzdělávání kognitivním způsobem, které připravují jedince na život. Centrum Cogito sdružuje odborníky působící v širokém spektru profesí, vzdělává moderním způsobem a šíří metody kognitivní edukace, které nejsou závislé na obsahu, ale rozvíjí myšlení a schopnost učit se.  
 
Centrum Cogito založila v roce 2009 doc. PhDr. Věra Pokorná (1939 – 2016), přední česká odbornice v oblasti psychologie a speciální pedagogiky. Feuersteinovu metodu Istrumentálního obohacování rozšířila v České a Slovenské republice, přeložila zásadní materiály a jako první v ČR začala v metodě školit další odborníky, jichž díky ní působí v současné době v České republice bezmála tisícovka.
 
Na dílo doc. PhDr. Věry Pokorné v Cogitu navázaly její žákyně Mgr. Kamila Štindlová a Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, PhD, které obě absolvovaly trenérské kurzy organizované izraelským Feuersteinovým institutem a získaly tak oprávnění školit v metodě další lektory. Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, PhD je jedinou mezinárodní trenérkou metody v ČR, školí odborníky z celého světa. 
V letech 2020 - 2021 se tým trenérek Cogito rozšířil o Mgr. Irenu Marušincovou a Mgr. Evu Corkery.

„Učit se myslet, myslet při učení.“

METODY

NAŠEHO UČENÍ

Program Instrumentální obohacování

prof. Reuvena Feursteina

Dynamické vyšetření

Další vzdělávání lektorů

 

Kdo je PROF. REUEVEN FEURSTEIN?

PROF. REUEVEN FEURSTEIN
Prof. Reuven Feuerstein (1921 – 2014), studoval v Bukurešti učitelství a psychologii. V roce 1944 emigroval do Palestiny, dnešního Izraele. V letech 1946-49 studoval v Ženevě u Jeana Piageta a Andrého Reye. Doktorát z vývojové psychologie získal na Univerzitě v Sorboně v roce 1970.
Byl celosvětově uznávaným psychologem v oboru kognitivní psychologie. 
Působil jako ředitel institutu v Jeruzalémě International Center for the Enhancement of Learning Propensity (ICELP) (Mezinárodní centrum pro zvýšení učebních možností, viz www.icelp.info).
 
Po druhé světové válce se věnoval dětem a mladistvým, kteří přežili holocaust, poté dětem přistěhovalců, kteří měli problém adaptovat se na nové prostředí a jeho kulturu. Jako badatel se věnoval otázkám Downova syndromu, traumatickému mozkovému postižení a dětem s autistickými rysy. Pracoval rovněž se seniory trpícími Alzheimerovou chorobou a dalšími formami stařecké demence. 
Je autorem mnoha knih a článků. Byl velice vitálním, empatickým a silně věřícím člověkem, který byl z hloubi duše přesvědčen o tom, že každý z nás má šanci se rozumově rozvíjet stále dál. Svým přístupem doslova zachránil stovky či tisíce dětí, které by bez jeho přičinění nikdy nemohly vést plnohodnotný život a být přijímány společností. Za svou práci byl v roce 2012 nominován v oblasti sociálních věd na Nobelovu cenu míru.
Zdroj: www.icelp.info
 
V českém jazyce vyšly zatím dvě knihy o metodě od Prof. r. Feuersteina - Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti a Myslet nahlas, mluvit nahlas. Obě k dostání v široké síti knihkupectví.

„Učit se myslet, myslet při učení.“

TÝM ATC COGITO

Mgr. Irena

Marušincová

předseda, trenérka FIE

Ing. Irena

Papírníková

administrativa, odbornice na FIE

Mgr. et Mgr.

Vendula Jašková, Ph.D.

místopředseda, trenérka FIE

Mgr. Kamila 

Štindlová

fakturantka, trenérka FIE

Mgr. Eva

Corkery

Public Relations, trenérka FIE

Mgr. Marie 

Ortová

revizor, odbornice na FIE

Mgr. Ida

Jindrová

koordinátorka kurzů
Naši lektoři

NAŠI ODBORNÍCI

Nabízíme Vám zkušený tým našich odborníků, kteří Vám ochotně poradí a stanou se Vašimi zprostředkovateli metody. Obraťte se na nás!

Mgr. Irena

Marušincová

předseda, trenérka FIE

Ing. Irena

Papírníková

administrativa, odbornice na FIE

Mgr. Martina

Kubičková

Odbornice na metodu FIE

Marcela  

Smolárová

Odbornice na metodu FIE

Mgr.Petra

Dočkalová 

Odbornice na metodu FIE

Mgr. Ida

Jindrová

Odbornice na metodu FIE

Mgr. Anna

Polehlová Jourová

Odbornice na metodu FIE

Mgr. Zdeňka

Ferbasová

Odbornice na metodu FIE

Mgr. Jindra

Wojtková

Odbornice na metodu FIE

Mgr. et Mgr.

Vendula Jašková, Ph.D.

místopředseda, trenérka FIE

Mgr. Kamila 

Štindlová

fakturantka, trenérka FIE

Mgr. Eva

Corkery

Public Relations, trenérka FIE

Mgr. Marie 

Ortová

revizor, odbornice na FIE

Mgr. Jana

Klečková

Odbornice na metodu FIE, speciální pedagog

Mgr. Věra 

Kopecká

Odbornice na metodu FIE

Mgr. Jaroslava

Ošmerová

Odbornice na metodu FIE

Mgr. Hana

Kleisová

Odbornice na metodu FIE
Používáním našeho webu souhlasíte s využíváním cookies.