Metody našeho učení

Program Instrumentální obohacování

prof. Reuvena Feursteina

Svět, v němž žijeme se během posledních dvaceti let radikálně změnil. Díky novým technologiím se kdokoli kdykoli může dostat k téměř jakýmkoli informacím – stačí jedno kliknutí, jeden jednoduchý pohyb prstem a víme, co potřebujeme. Generace dnešních dětí už si jen těžko představí dobu před wikipedií, facebookem, instagramem. Mezi nejvyhledávanější profese ve světě v současnosti patří manažer v oblasti sociálních médií, SEO manažer, vývojař mobilních aplikací, virtuální asistent apod. – profese, které před deseti lety neexistovaly.
 
Ruku v ruce s těmito změnami musí jít způsob vyučování a učení. Díky snadné dosažitelnosti informací se obsah stává méně důležitým, o to podstatnější však je naučit se JAK s informacemi zacházet. Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování je jedinečnou moderní vzdělávací metodou, která se systematicky zaměřuje na PROCES učení a myšlení. 
 
Feuersteinův intervenční program Instrumentálního obohacování učí životně důležité, nicméně často přehlížené dovednosti jak se učit. Zprostředkovatel metody prostřednictvím zprostředkování připravují žáka na úkol a vedou ho tak, aby se maximálně rozvíjel žákův učební potenciál. Zprostředkovatele vždy zajímá JAK a PROČ řeší úkol právě tímto způsobem, učí ho postupovat systematicky, shromažďovat potřebné informace, umět je vyhodnocovat, zasadit je do širšího kontextu a využití nejen tady a teď, ale i v dalších životních situacích.
 
V ATC COGITO NABÍZÍME JAK KURZY ORIGINÁLNÍ FEUERSTEINOVY METODY INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ PRO BUDOUCÍ LEKTORY FIE, TAK LEKCE FIE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. 
 
STRUKTURA KURZŮ FIE
Kurzy FIE jsou rozděleny do dvou řad: 
a) řada STANDARD (instrumenty vhodné pro starší školní děti až dospělé): FIE I, FIE II, FIE III
b) řada ZÁKLADNÍ (BASIC) (instrumenty vhodné již od předškolního věku až po dospělost): FIE základní I, FIE základní II
 
Doporučené pořadí absolvování kurzů:
Do metody vstoupíte kurzem FIE standard I (tzv. vstupní kurz). Poté se můžete rozhodnout pro další vzdělávání v metodě dle následujícího klíče:
a) chci metodu využívat pro práci se školními dětmi, adolescenty, dospělými: FIE standard II, FIE III
b) chci metodu využívat pro práci s předškolními dětmi, mladšími školními dětmi, popř. s jedinci s výraznějšími problémy v oblasti kognice: FIE I (vstupní kurz), FIE základní I, FIE základní II. 
 
Učitelé MŠ a rodiče mladších dětí mohou ve výjimečných případech využít nabídky absolvování kurzu FIE základní modul B, u něhož není třeba předem absolvovat kurz FIE I (vstupní kurz). V případě zájmu se o možnosti informujte na adrese info@cogito-centrum.cz. 
 
 
V českém jazyce vyšly zatím dvě knihy o metodě od Prof. r. Feuersteina - Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti a Myslet nahlas, mluvit nahlas. Obě k dostání v široké síti knihkupectví.
 
 

Dynamické vyšetření

Naši odborníci nabízejí možnost dynamického vyšetření učebního potenciálu na jehož základě je možné využít Feuersteinovu metodu přesně podle potřeb dítěte nebo dospělého. V případě zájmu se obraťte na trenérku Vendulu Jaškovou. 

Aktivním zprostředkovatelům nabízíme celoživotní vzdělávání prostřednictvím odborných kurzů, seminářů a webinářů. Pro získání kreditů dalšího profesního vzdělávání (CPD) lze absolvovat tyto kurzy: 

  • Zkušenost zprostředkovaného učení
  • Matematika kognitivním způsobem 1 a 2
  • Čeština kognitivním způsobem
  • Autismus v kontextu FIE
  • Využití Feuersteinova přístupu při výchově a vzděláváníd dětí (nejen) s Downovým syndromem 1 a 2
  • pravidelné večerní webináře (různá témata, každý třetí čtvrtek v měsíci od 18,00 do 20,00)

Podmínky Feuersteinova institutu v Izraeli pro získání trvalého certifikátu a podrobnou nabídku "živých" CPD seminářů pořádaných naším akreditovaným tréninkovým centrem (ATC) najdete zde.