Další vzdělávání lektorů FIE

Podmínky získání trvalého certifikátu

Podmínky, které stanovuje Feuersteinův institut v Izraeli:

 1. Každý absolvent kurzu Feuersteinovy metody (IE Standard, IE Basic, IE Tactile), který implementoval program IE nejméně 30 hodin, podá zprávu o implementaci IE pomocí on-line systému. Pro formulář v češtině klikněte zde: https://www.123contactform.com/form-1251222/

 2. Plnění požadavků CPD je možné třemi různými způsoby a jejich kombinací:

  a. Sledováním 2 on-line CPD přednášek každý rok (celkem 8 přednášek během 4 let). Platba 25 EUR za přednášku se provádí prostřednictvím CPD stránky (http://cpd.icelp.info);

  b. Účastí na "živých" seminářích CPD pořádaných místními ATC, (4 semináře během čtyřletého období). Každý seminář musí obsahovat nejméně půldenní studium (4 hodiny). Platba je prostřednictvím organizace ATC;

  c. Absolvováním tří dalších kurzů Feuersteinovy metody během čtyřletého období (poplatek za kurz bez dodatečné platby za kredit CPD).

   

  Absolventi kurzu IE, kteří splnili požadavky CPD během čtyřletého období od svého prvního kurzu IE, obdrží TRVALÝ certifikát mediátora IE bez data vypršení platnosti pro všechny kurzy absolvované během tohoto období. Manipulační poplatek: EMS - 30 EUR (PayPal) Izraelskou Poštou - 5 EUR (PayPal)

 

Rozhodnete-li se jít cestou „živých“ CPD seminářů, je třeba absolvovat během čtyř let celkem 16 vyučovacích hodin. ATC Cogito nabízí následující semináře a kurzy, které lze vykázat jako „živé“ CPD semináře:

 • kurz Zkušenost zprostředkovaného učení (24 vyučovacích hodin = absolvováním kurzu účastník rovnou splní požadovaný počet hodin a může zažádat o trvalý certifikát)

 • Matematika kognitivním způsobem 1 (16 vyučovacích hodin = absolvováním kurzu účastník rovnou splní požadovaný počet hodin a může zažádat o trvalý certifikát)

 • Matematika kognitivním způsobem 2 (24 vyučovacích hodin = absolvováním kurzu účastník rovnou splní požadovaný počet hodin a může zažádat o trvalý certifikát)

 • Využití Feuersteinova přístupu při výchově a vzdělávání dětí (nejen) s Downovým syndromem 1 a 2 (každý webinář = 8 vyučovacích hodin = absolvováním jednoho tohoto webináře účastník dosáhne poloviny požadovaných hodin a potřebuje absolvovat ještě dalších 8 vyučovacích hodin)

 • Pravidelné večerní webináře (vždy 3 čtvrtek v měsíci od 18.00 do 20.00; každý webinář zahrnuje dvě vyučovací hodiny, tj. pro splnění celkového požadovaného počtu hodin je třeba absolvovat těchto webinářů celkem 8)

 • Absolvování všech odpoledních příspěvků na Mezinárodní konferenci Cogito (4 vyučovací hodiny, tj pro splnění celkového požadovaného počtu hodin je třeba absolvovat ještě dalších 12 vyučovacích hodin absolvováním dalších webinářů či kurzů z naší nabídky)

Počty hodin lze kombinovat absolvováním různých webinářů a kurzu pořádaných ATC Cogito.

 

Co se týče poplatků, za každé 4 hodiny „živého“ CPD semináře je třeba k dané ceně kurzu či webináře uhradit licenční a administrativní poplatek ve výši 1000 Kč (licenční poplatek se odvádí do Feuersteinova institutu v Izraeli).

Rozhodne-li se účastník, že získá potřebný počet hodin prostřednictvím kurzu (Zkušenost zprostředkovaného učení; Matematika kognitivním způsobem), bude mu k ceně kurzu připočtena částka 4000 Kč. Pokud půjde cestou kratších webinářů (Využití Feuersteinova přístupu při výchově a vzdělávání dětí (nejen) s Downovým syndromem), bude mu k ceně kurzu připočtena částka 2000 Kč. U čtvrtečních webinářů to pak bude 1000 Kč za absolvování vždy dvou setkání; u konference 1000 Kč.

 

Pokud máte zájem vykázat absolvování kurzu či webináře jako „živé“ CPD, je třeba do poznámky v online přihlášce uvést heslo „CPD“.

Seznamy účastníků „živých“ CPD webinářů/seminářů průběžně posíláme do Izraele, jakmile má účastník splněný potřebný počet hodiny a řádně vyplněný online dotazník (viz bod č. 1), zažádá si již sám ve Feuersteinově institutu v Izraeli o vystavení trvalého certifikátu (kontaktní osoba: Talia Shiel, taliashi@icelp.org.il)

Používáním našeho webu souhlasíte s využíváním cookies.