Další vzdělávání lektorů FIE

Podmínky získání trvalého certifikátu

Podmínky, které stanovuje Feuersteinův institut v Izraeli:

 1. Každý absolvent kurzu Feuersteinovy metody (IE Standard, IE Basic, IE Tactile), který implementoval program IE nejméně 30 hodin, podá zprávu o implementaci IE pomocí on-line systému. Pro formulář v češtině klikněte zde: https://www.123contactform.com/form-1251222/

 2. Plnění požadavků CPD je možné třemi různými způsoby a jejich kombinací:

  a. Sledováním 2 on-line CPD přednášek každý rok (celkem 8 přednášek během 4 let). Platba 25 EUR za přednášku se provádí prostřednictvím CPD stránky (http://cpd.icelp.info);

  b. Účastí na "živých" seminářích CPD pořádaných místními ATC, (4 semináře během čtyřletého období). Každý seminář musí obsahovat nejméně půldenní studium (4 hodiny). Platba je prostřednictvím organizace ATC;

  c. Absolvováním tří dalších kurzů Feuersteinovy metody během čtyřletého období (poplatek za kurz bez dodatečné platby za kredit CPD).

   

  Absolventi kurzu IE, kteří splnili požadavky CPD během čtyřletého období od svého prvního kurzu IE, obdrží TRVALÝ certifikát mediátora IE bez data vypršení platnosti pro všechny kurzy absolvované během tohoto období. Manipulační poplatek: 40 eur

 

Rozhodnete-li se jít cestou „živých“ CPD seminářů, je třeba během 4 let od absolvování kurzu FIE získat dalších 6 kreditů. ATC Cogito nabízí následující semináře a kurzy, které lze vykázat jako „živé“ CPD semináře. Absolvováním každého kurzu, semináře či webináře z následující nabídky získáváte 2 kredity:

 • kurz Zkušenost zprostředkovaného učení 

 • Matematika kognitivním způsobem 1 

 • Matematika kognitivním způsobem 2

 • Využití Feuersteinova přístupu při výchově a vzdělávání dětí s Downovým syndromem 1

 • Využití Feuersteinova přístupu při výchově a vzdělávání dětí s Downovým syndromem 2

 • Pravidelné večerní webináře (vždy 3 čtvrtek v měsíci od 18.00 do 20.00 - pozor, pro získání 2 kreditů je třeba absolvovat minimálně 2 tyto webináře, za účast pouze na jednom se kredity neudílí

 • Absolvování všech odpoledních příspěvků na Mezinárodní konferenci Cogito

Pokud chcete absolvování kurzu/semináře/webináře vykázat jako "živé CPD", uveďte do poznámky na přihlášce na danou vzdělávací akci heslo "CPD". K danému kurzovnému Vám bude připočten administrativní poplatek ve výši 1000 Kč, který jsme jako Akreditované tréninkové centrum povinni za každého účastníka "živého CPD" odvádět do Izraele.

Seznamy účastníků „živých“ CPD webinářů/seminářů průběžně posíláme do Izraele, jakmile má účastník splněný potřebný počet kreditů a řádně vyplněný online dotazník (viz bod č. 1), zažádá si již sám ve Feuersteinově institutu v Izraeli o vystavení trvalého certifikátu (kontaktní osoba: Nataliy Frydman, nataliaf@icelp.org.il)