Vzor dokladu o zaplacení terapie FIE pro pojišťovny

DOKLAD O PŘIJATÉ PLATBĚ

TERAPIE FEUERSTEINOVY METODY INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ

Dodavatel:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno terapeuta FIE, adresa zařízení, IČO

 

Odběratel:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení účastníka terapie, datum narození

 

Účel platby: Terapie Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování

Ze dne: ……………………………………….

Celkem uhrazeno: …………………………… Kč

Způsob platby:

  • Hotově
  • Bankovním převodem

V případě platby bankovním převodem je nutné doložit výpis z účtu nebo potvrzení o platbě z internetového bankovnictví

 

 

…………………………………………………………………………………………………

Razítko, podpis