KURZ/SEMINÁŘ
30.06.2024-03.07.2024
Praha

SHORESH - DIGITÁLNÍ VYŠETŘENÍ UČEBNÍHO POTENCIÁLU

Kurz LPAD Digital 24 je určen pro hodnotitele vzdělávacích a kognitivních dovedností, kteří jsou oprávněni působit jako hodnotitelé ve své zemi. Účastníci se naučí používat nový online digitální hodnotící systém (LPAD-D24) a interpretovat počítačem vygenerované zprávy o vzdělávacím potenciálu a vzdělávacím profilu žáků.

Materiály:

Účastníci kurzu obdrží přihlašovací údaje k platformě LPAD Digital a vzorové uživatele.

Sylabus:

  • LPAD Digital a koncept vzdělávacích profilů
  • Používání platformy LPAD Digital
  • Digitální testy LPAD: Ravenovy matice a variace
  • Digitální testy LPAD: Organizátor
  • Digitální testy LPAD: Početní řady
  • Struktura digitálních zpráv LPAD
  • Analýza digitálních zpráv LPAD
  • Z digitální zprávy LPAD do výuky IE
  • Od digitální zprávy LPAD k učebním osnovám

Certifikace:

Po absolvování kurzu obdrží absolventi osvědčení o absolvování kurzu LPAD Digital Assessor.

Vyžaduje se plná účast na všech částech školení.

Kurzovné: 350 eur.

Upozornění: Feuersteinův institut si vyhrazuje právo zrušit jakýkoli kurz, na který se přihlásí méně než 10 účastníků. Konečný seznam kurzů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek 30. dubna 2024.  Poplatky za kurzy zrušené Institutem budou vráceny v plné výši. V případech, kdy účastníci zruší účast, je za zrušení účasti před uzávěrkou přihlášek účtován manipulační poplatek 100 EUR na vrácení poplatků za semináře. Za zrušení účasti po uzávěrce přihlášek se částka nevrací.

Aktuální kurzy/semináře

01.09.2023-30.06.2024
Inkluze dětí a žáků s Downovým syndromem v praxi
01.09.2023-31.05.2024
Individuální lekce FIE v Českých Budějovicích
05.04.2024-19.05.2024
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování standard I- vstupní kurz
18.04.2024-18.04.2024
Webinář: FIE v terénu
16.05.2024-16.05.2024
Webinář: Hodnocení v kontextu FIE
20.06.2024-20.06.2024
Webinář: Emoční instrumenty
30.06.2024-03.07.2024
SHORESH - Digitální vyšetření učebního potenciálu
30.06.2024-05.07.2024
SHORESH - Kognitivní přístup k výuce STEM
30.06.2024-05.07.2024
SHORESH - Zprostředkování řešení konfliktů
03.07.2024-05.07.2024
SHORESH - Zkušenost zprostředkovaného učení pro rodiče
03.07.2024-05.07.2024
SHORESH - Zkušenost zprostředkovaného učení ve třídě
19.08.2024-23.08.2024
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování TAKTILNÍ
20.08.2024-22.08.2024
Teorie a praxe FIE I
05.09.2024-18.09.2024
Využití Feuersteinova přístupu při výchově a vzdělávání dětí (nejen) s Downovým syndromem
13.09.2024-03.11.2024
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování standard I - vstupní kurz
19.09.2024-19.09.2024
Webinář: Využití MLE v hodnotové výuce
19.09.2024-20.09.2024
Čeština kognitivním způsobem
21.09.2024-22.09.2024
Autismus v kontextu FIE
26.09.2024-30.09.2024
Zprostředkování řešení konfliktů
04.10.2024-05.10.2024
Matematika kognitivním způsobem 1
17.10.2024-17.10.2024
Webinář: Jak zprostředkovat FIE svému okolí
14.11.2024-08.12.2024
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování základní modul B
18.11.2024-13.01.2025
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování standard II
21.11.2024-21.11.2024
Webinář - Situační kritéria Zkušenosti zprostředkovaného učení a jejich význam
13.02.2025-23.03.2025
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování základní 2
04.04.2025-06.04.2025
Matematika kognitivním způsobem 2
kurzy/semináře
Skrýt
kurzy/semináře
Formulář
VÝBĚR KURZU/SEMINÁŘE
Vaše údaje
Informace o absolvovaných kurzech
Pokud jste již absolvované kurzy při minulé objednávce zadávali, systém se je pokusí automaticky dohledat a není tedy nutné jejich vyplnění.
Přidat absolvovaný kurz
Fakturační údaje
Skupina osob
Přidat osobu
Celková cena objednávky: 0Kč