Domů

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

ATC Cogito, centrum kognitivní edukace

Hlavním posláním centra Cogito je šíření Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, Zkušenosti zprostředkovaného učení a Dynamického vyšetření. Autorem všech těchto metod je profesor Reuven Feuerstein (1921 – 2014). Jeho mezinárodně uznávané metody jsou určeny k nápravě obtíží v učení, rozvíjejí poznání a myšlení v celé jeho šíři a umožňují jedinci, aby se rozvinul v samostatnou a autentickou osobnost.

Více o profesoru Feuersteinovi zde

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování zde.

Domů