KURZ/SEMINÁŘ
30.06.2024-05.07.2024
Praha

SHORESH - Kognitivní přístup k výuce technických předmětů a matematiky (STEM)

V neustále se měnícím a složitém světě poskytuje vzdělávání STEM (Science, Technology, & Mathematics - věda, technologie, matematika) studentům dovednosti potřebné k řešení technologických výzev a inspiruje k inovacím. Důležité, základní dovednosti založené na přemýšlení, které jsou nezbytné pro úspěch, však nejsou zahrnuty v podrobných plánech výuky STEM. Většina zkoušek STEM navíc testuje spíše zapamatování faktů než kreativní řešení problémů.

Kognitivní přístup STEM tyto mezery zaplňuje. Seminář připravuje učitele na to, aby tyto kritické dovednosti systematicky a explicitně zprostředkovávali. Workshop je určen pedagogům, kteří se podílejí na výuce předmětů STEM. Nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s Feuersteinovou metodikou. Základní prvky Feuersteinova přístupu jsou zahrnuty do programu workshopu.

Učební plán kurzu se zaměřuje na tyto kognitivní oblasti STEM

  • Rozvoj dovedností v oblasti získávání dat,
  • Rozpoznávání vzorů,
  • Dovednosti kategorického uvažování,

Kromě toho se účastníci dozvědí, jak vytvářet testy z matematiky v souladu s modelem "Response to Intervention" (RTI), včetně:

Jak zlepšit konstrukci zkoušek (s výběrem odpovědi a s otevřenými otázkami);

Jak dosáhnout vyšší spolehlivosti a validity;

Jak umožnit lepší analýzu znalostí studentů;

Jak zlepšit analýzu chyb studentů.

Výukové materiály:

Účastníci si musí přinést vlastní notebooky, aby mohli pracovat s digitálními materiály, a doporučuje se jim, aby si přinesli kopie úloh z matematiky a přírodních věd ze svých škol pro praktická cvičení. Všichni účastníci kurzu obdrží brožuru "Kognitivní STEM" a sadu kognitivních (IE) úloh.

Osvědčení o účasti: Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu "Cognitive STEM and math test building" v rozsahu 52 akademických hodin.

Kurzovné: 750 eur

Upozornění: Feuersteinův institut si vyhrazuje právo zrušit jakýkoli kurz, na který se přihlásí méně než 10 účastníků. Konečný seznam kurzů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek 20. května 2024.  Poplatky za kurzy zrušené Institutem budou vráceny v plné výši. V případech, kdy účastníci zruší účast, je za zrušení účasti před uzávěrkou přihlášek účtován manipulační poplatek 100 EUR na vrácení poplatků za semináře. Za zrušení účasti po uzávěrce přihlášek se částka nevrací.

 

 

Aktuální kurzy/semináře

01.09.2023-30.06.2024
Inkluze dětí a žáků s Downovým syndromem v praxi
01.09.2023-31.05.2024
Individuální lekce FIE v Českých Budějovicích
20.06.2024-20.06.2024
Webinář: Emoční instrumenty
30.06.2024-03.07.2024
SHORESH - Digitální vyšetření učebního potenciálu
30.06.2024-05.07.2024
SHORESH - Kognitivní přístup k výuce technických předmětů a matematiky (STEM)
30.06.2024-05.07.2024
SHORESH - Zprostředkování řešení konfliktů
03.07.2024-05.07.2024
SHORESH - Zkušenost zprostředkovaného učení pro rodiče
03.07.2024-05.07.2024
SHORESH - Zkušenost zprostředkovaného učení ve třídě
20.08.2024-22.08.2024
Teorie a praxe FIE I
05.09.2024-16.09.2024
Využití Feuersteinova přístupu při výchově a vzdělávání dětí (nejen) s Downovým syndromem
13.09.2024-03.11.2024
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování standard I - vstupní kurz
19.09.2024-19.09.2024
Webinář: Využití MLE v hodnotové výuce
19.09.2024-20.09.2024
Čeština kognitivním způsobem
21.09.2024-22.09.2024
Autismus v kontextu FIE
04.10.2024-05.10.2024
Matematika kognitivním způsobem 1
17.10.2024-17.10.2024
Webinář: Jak zprostředkovat FIE svému okolí
14.11.2024-08.12.2024
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování základní modul B
18.11.2024-13.01.2025
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování standard II
21.11.2024-21.11.2024
Webinář - Situační kritéria Zkušenosti zprostředkovaného učení a jejich význam
13.02.2025-23.03.2025
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování základní 2
15.03.2025-27.04.2025
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování III
04.04.2025-06.04.2025
Matematika kognitivním způsobem 2
kurzy/semináře
Skrýt
kurzy/semináře
Formulář
VÝBĚR KURZU/SEMINÁŘE
Vaše údaje
Informace o absolvovaných kurzech
Pokud jste již absolvované kurzy při minulé objednávce zadávali, systém se je pokusí automaticky dohledat a není tedy nutné jejich vyplnění.
Přidat absolvovaný kurz
Fakturační údaje
Skupina osob
Přidat osobu
Celková cena objednávky: 0Kč