Zprostředkovaná samomluva

Srdečně zveme pedagogy, asistenty, logopedy, rodiče, studenty a všechny ostatní zájemce na seminář

Zprostředkovaná samomluva podle Reuvena Feuersteina při práci s dětmi s opožděným vývojem řeči a poruchami autistického spektra

Lektorka: Mgr. Helena Vacková

Termíny (obsah semináře je v obou termínech totožný):

15.10.2020 (9,00 – 14,00)

Rozsah každého semináře: 5 vyučovacích hodin

Online přihláška se objeví po kliknutí na datum semináře.

Místo konání: Praha, Jungmannova 9

Cena:

1000 Kč/jeden pětihodinový seminář

Anotace semináře

Účastníci semináře se seznámí s principy tzv. zprostředkované samomluvy vycházející ze zkušenosti zprostředkovaného učení prof. Reuvena Feuersteina a jejich praktickým využitím v logopedické praxi i při práci s dětmi v rodinném prostředí.

O lektorce

Mgr. Helena Vacková je logopedkou a lektorkou s dlouholetými zkušenostmi. Po VŠ nastoupila do Mateřské školy pro sluchově postižené děti a stála u zrodu Speciálně pedagogického centra pro děti s vadami řeči v Liberci, kde následně 12 let pracovala. Od roku 2008 provozuje soukromou praxi v Liberci. V roce 2017 založila spolek „Tvořivá logopedie“, který je podporou pro děti, jejich rodiče a logopedické asistenty.