Zkušenost zprostředkovaného učení  podle Reuvena Feuersteina

Jak vést děti k přemýšlení, podněcovat jejich touhu objevovat, naučit je překonávat překážky a umět zacházet s chybou? Jak je naučit využívat každodenní situace a setkání k dalšímu poznávání a seberozvoji? Jak z nich vychovat flexibilní, autentické osobnosti schopné samostatného kritického myšlení? Jak účinně rozvíjet učební potenciál dětí se specifickými poruchami učení a pomoci jim stát se právoplatnými členy majoritní společnosti? 

Zkušenost zprostředkovaného učení je jedinečným, vysoce efektním způsobem interakce mezi zprostředkovatelem a žákem, která zaručuje maximální rozvoj žákových kognitivních funkcí a celostní rozvoj jeho osobnosti.

Kurz je vhodný pro kohokoli, kdo vychovává děti či s nimi pracuje, tedy rodiče, učitele, speciální pedagogy, vychovatele a další. Znalost tohoto jedinečného přístupu k dětem (ovšem i k dospělým) má mimořádný význam především pro rodiče dětí s poruchami učení a chování nejrůznějšího původu, ale ocení ho i ti, kdo jsou v každodenním kontaktu s dětmi běžné populace.

Děti potřebují zažít zkušenost zprostředkovaného učení, pojďme jim ji dopřát!

V kurzu se budeme zabývat následujícími tématy

  • O autorovi
  • Strukturální kognitivní modifikace
  • Intelekt a jeho podstata
  • Deficity kognitivních funkcí
  • Přímé vystavení podnětům
  • Zkušenost zprostředkovaného učení
  • 12 kritérií zprostředkovaného učení

Celkový počet hodin: 24 (16 hodin teorie a praktická práce s materiály; 8 hodin prezentace kazuistik účastníků kurzu, proběhne zhruba po půl roce od konání první části kurzu)

Termíny kurzů v roce 2020

Přihláška se zobrazí po kliknutí na zvolený termín

Pokud Vám nevyhovují navržené termíny a místo konání, můžeme kurz uspořádat na objednávku dle Vašich požadavků. V případě zájmu nás kontaktujte.

E-mail: marusincova@cogito-centrum.cz
Tel.
723 904 562

Kurz je akreditován MŠMT.

Osvědčení se vydává za účast na všech dnech výuky.

Cena i s materiály: 2 700 Kč. (V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení.)

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 účastníků.

Kurzovné pro zahraniční účastníky bude přepočteno na eura dle kurzu ČNB platného v den fakturace.