Živé semináře CPD

„Živé“ CPD semináře

Pro lektory Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování nabízíme od roku 2019 tzv. „živé“ CPD semináře, jejichž absolvování je jednou z možných podmínek Feuersteinova institutu pro získání certifikátu s neomezenou platností.

Podrobné podmínky pro získání trvalého certifikátu zde.

Semináře jsou akreditovány MŠMT.

Cena semináře: 

Členové Cogita: 2500 Kč/8 hodin (cena zahrnuje licenční poplatky do Izraele)

Ostatní: 2800 Kč/8 hodin (cena zahrnuje licenční poplatky do Izraele)

Termíny v roce 2019 (termíny budou průběžně doplňovány)

14. 3. 2019 Praha, rozsah semináře – 8 vyučovacích hodin (8,00 – 16,00), lektorka Mgr. Kamila Štindlová

26. 4. 2019 České Budějovice, rozsah semináře – 8 vyučovacích hodin (8,00 – 16,00), lektorka Mgr. Kamila Štindlová

21. 9. 2019 Třebíč, rozsah semináře – 8 vyučovacích hodin (8,00 – 16,00), lektorka Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

8. – 9. 11. 2019 Třebíč (v rámci VIII. mezinárodní konference), rozsah semináře – 8 vyučovacích hodin (4 hodiny pátek dopoledne,  4 hodiny sobota odpoledne), lektorky Mgr. et Mgr. Vendula Jašková a PhDr. Barborak Lucká, PhD (ve spolupráci s ATC Katedry psychologie UK Praha)