Mgr. Irena Marušincová – předsedkyně
lektorka kurzů Zkušenosti zprostředkovaného účení

Narozena v roce 1978 v Českých Budějovicích, v roce 2002 dokončila studium germanistiky a romanistiky na Filozofické fakultě MU v Brně. Od roku 2002 pracuje jako učitelka němčiny, francouzštiny a italštiny na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích, věnuje se rovněž překladatelské činnosti. V letech 2008 – 2012 absolvovala postupně všechny lektorské kurzy Feuersteinovy metody pod vedením doc. Věry Pokorné v centru Cogito. S metodou pracuje v obecně prospěšné společnosti Ovečka, kde se věnuje dětem s Downovým syndromem, ve Feuersteinově centru v Českých Budějovicích a se studenty na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Pracuje rovněž s metodou Brigitte Sindelar Deficity dílčích funkcí. Od roku 2002 je vdaná a má tři děti.

Mgr. et Mgr. Vendula Jašková místopředsedkyně
trenérka FIE

Narozena v roce 1980. V roce 2004 dokončila studium na Ostravské univerzitě – učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací speciální pedagogika. V roce 2005 dokončila studium na Masarykově univerzitě, obor sociální pedagogika. V průběhu studia na vysoké škole studijní pobyt v Belgii. Od roku 2004 pracuje s metodou FIE, absolvovala všechny kurzy dostupné v Čechách, pod vedením doc. Věry Pokorné. Od roku 2007 lektoruje pro NIDV. V roce 2013 absolvovala trenérský kurz pro FIE základní v Paříži. Dále pak kurz Deficity kognitivních funkcí B. Sindelarové. Od roku 2013 spolupracuje s centrem Cogito. Feuersteinově metodě se věnuje ve skupinkách, které organizuje přímo pro mateřské školy a ve skupinkách, které jsou organizovány pro děti z běžné i limitované populace. Pracovala jako učitelka na základní i střední škole. Spolupracovala s IMS Brno a Univerzitou T. Bati Zlín. Od roku 2004 je vdaná, má 2 děti.

Mgr. Kamila Štindlová
trenérka FIE

Narozena v roce 1978 v Českých Budějovicích, v současné době pracuje v MŠ Anglická zahrada v Českých Budějovicích. V roce 2007 ukončila studium na Filosofocké fakultě v Č. Budějovicích obor Kulturní historie. V centru Cogito postupně absolvovala od roku 2011 všechny kurzy FIE řady standard i základní. V roce 2014 se zúčastnila trenérského kurzu FIE Trainer I v Holandsku, v roce 2015 pak absolvovala kurz Trainer II v Itálii a 2018 Trainer Basic II v Amsterdamu. V ATC Cogito vede kurzy FIE řady standard a základní.

Mgr. Marie Ortová
revizor a pedagog

Narozena 1963. Vystudovala v Praze obor Pedagogika a Učitelství na středních zdravotních školách a v celoživotním vzdělávání obor Speciální pedagogika. Od 1995 učitelka na Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, vyučuje pedagogické předměty a supervizi praxí, je lektorkou kvalifikačních kurzů celoživotního vzdělávání. V letech 2002, 2003, 2013, 2014  absolvovala kurzy FIE řady Standard i Základní. V současnosti metodou pracuje se studenty na VOŠ Jabok, s dětmi cizinců v přípravné třídě.  Od roku 1987 je vdaná, má tři dospělé syny.

Mgr. Noemi Matějková, člen rady

Mgr. Petra Dočkalová, člen rady, lektorka

Mgr. Taťána Khýrová, spoluredaktorka časopisu Zpravodaj

Mgr. Božena Kovářová