Mgr. Irena Marušincová – předsedkyně
lektorka kurzů Zkušenosti zprostředkovaného učení a Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí

 • absolventka všech kurzů Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování pod vedením doc. Věry Pokorné
 • práce s Feuersteinovou metodou s dětmi i dospělými klienty
 • věnuje se především dětem s Downovým syndromem

Mgr. et Mgr. Vendula Jašková místopředsedkyně
trenérka FIE

 • absolventka všech kurzů Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování pod vedením doc. Věry Pokorné
 • absolventka trenérských kurzů Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování standard a základní ve Feuersteinově institutu
 • zakladatelka a učitelka základní školy Otevřmysl – školy vystavené na principech Feuersteinovy metody
 • pracuje s metodou ve výuce ve škole, dále se věnuje dětem se specifickými poruchami učení a vede kurzy a semináře zaměřené na Feuersteinovu metodu

 

Mgr. Kamila Štindlová
trenérka FIE

 • absolventka všech kurzů Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování pod vedením doc. Věry Pokorné
 • absolventka trenérských kurzů Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování standard a základní ve Feuersteinově institutu
 • pracuje s metodou s dětmi, vede kurzy Feuersteinovy metody

 

Mgr. Marie Ortová
revizor a pedagog

 • absolventka všech kurzů Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování pod vedením doc. Věry Pokorné
 • s Feuersteinovou metodou pracuje se studenty na VOŠ Jabok a s dětmi cizinců v přípravné třídě

 

Mgr. Noemi Matějková, člen rady

Mgr. Petra Dočkalová, člen rady, lektorka

Mgr. Taťána Khýrová, spoluredaktorka časopisu Zpravodaj

Mgr. Božena Kovářová