Spolupráce

ATC při Katedře psychologie PedF UK

ATC při Katedře psychologie PedF UK

Základní škola Otevřmysl

Základní škola Otevřmysl

Zdravotně sociální fakulta JU

Zdravotně sociální fakulta JU

VOŠ Jabok

VOŠ Jabok

Feuersteinovo centrum České Budějovice

Feuersteinovo centrum České Budějovice