Prof. Reuven Feuerstein

Prof. Reuven Feuerstein (1921 – 2014), studoval v Bukurešti učitelství a psychologii. V roce 1944 emigroval do Palestiny, dnešního Izraele. V letech 1946-49 studoval v Ženevě u Jeana Piageta a Andrého Reye. Doktorát z vývojové psychologie získal na Univerzitě v Sorboně v roce 1970.

Byl celosvětově uznávaným psychologem v oboru kognitivní psychologie.

Působil jako ředitel institutu v Jeruzalémě International Center for the Enhancement of Learning Propensity (ICELP) (Mezinárodní centrum pro zvýšení učebních možností, viz www.icelp.info).

Po druhé světové válce se věnoval dětem a mladistvým, kteří přežili holocaust, poté dětem přistěhovalců, kteří měli problém adaptovat se na nové prostředí a jeho kulturu. Jako badatel se věnoval otázkám Downova syndromu, traumatickému mozkovému postižení a dětem s autistickými rysy. Pracoval rovněž se seniory trpícími Alzheimerovou chorobou a dalšími formami stařecké demence.

Je autorem mnoha knih a článků. Byl velice vitálním, empatickým a silně věřícím člověkem, který byl z hloubi duše přesvědčen o tom, že každý z nás má šanci se rozumově rozvíjet stále dál. Svým přístupem doslova zachránil stovky či tisíce dětí, které by bez jeho přičinění nikdy nemohly vést plnohodnotný život a být přijímány společností. Za svou práci byl v roce 2012 nominován v oblasti sociálních věd na Nobelovu cenu míru.