Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina

Kurzy v roce 2018 (nabídka je postupně doplňována a rozšiřována):

FIE-I: vstupní kurz - 80 výukových hodin

a) 9.4.-20.4. v Českých Budějovicích

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová

10 dní po 8 hodinách

b) 23.7.-30.7. v Českých Budějovicích

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová

8 dní po 10 hodinách

c) 3.10.-11.10. v Českých Budějovicích

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová

8 dní po 10 hodinách (bez neděle)

 

Na rok 2017 jsou naplánovány následující kurzy.

Minimální počet při kterém bude kurz realizován je 12 účastníků. Pokud nebude kapacita naplněna nejpozději měsíc před konáním kurzu, bude kurz zrušen a zájemcům nabídnut jiný termín.

Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT.

V případě zájmu je možné zorganizovat kurz i v jiném městě.

 

 

FIE-I: vstupní kurz - 80 výukových hodin

V rámci tohoto kurzu se seznámíte s teorií, ze které celá metoda vychází, a naučíte se pracovat s prvními čtyřmi instrumenty: Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I a Analytické vnímání. Tyto instrumenty jsou vhodné pro práci s dětmi od cca. 8 let věku, horní věková hranice není dána, lze je využít i pro práci s dospělými.

BEZ ABSOLVOVÁNÍ VSTUPNÍHO KURZU (FIE I) NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLAŠOVAT NA DALŠÍ KURZY. 

  

 10. - 17.7. 2017 - Bardějov, SR

lektor kurzu: Mgr. Kamila Štindlová

kurz bude probíhat 8 dní 10 hodin denně.

KURZ  JE ZCELA NAPLNĚN.

       

 20.7- 28.7. 2017 (kromě 22.7.) Tábor

lektor kurzu: Mgr. Kamila Štindlová

kurz bude probíhat 8 dní 10 hodin denně.

Kurz je plně obsazen.

 

 5.8.-12.8.2017 - kurz bude probíhat každý den včetně víkendu v rozsahu 10 hodin denně, místo konání: České Budějovice, Feuersteinovo centrum, Plachého 25,

lektor Mgr. Kamila Štindlová

 

8.-9.9., 22.-23.9., 10.-11.11., 24.-25.11., 9.-10.12. místo konání: Zdravotně-sociální fakulta České Budějovice,

lektor: Mgr. Kamila Štindlová (přihlašování na kurz probíhá přímo přes Zdravotně-sociální fakultu, kontakt: pmatula@zsf.jcu.cz)

 

FIE-II - 80 výukových hodin

Kurz navazuje na vstupní kurz FIE - I. Přináší prohloubení teoretického základu a seznamuje s dalšími pěti instrumenty: Orientace v prostoru II, Instrukce, Kategorizace, Ilustrace, Rodinné vztahy. Instrumenty využijete u starších školáků i dospělých jedinců.

 

2.10. - 13.10.2017 - kurz bude probíhat pouze ve všední dny v rozsahu 8 hodin denně, místo konání: České Budějovice, Feuersteinovo centrum, Plachého 25

lektor Mgr. Kamila Štindlová

 

FIE-základní I - 80 výukových hodin

Na kurz se lze přihlásit až po absolvování vstupního kurzu FIE – I. Teorie je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku a jedince s mentálním handicapem. Pro obě tyto cílové skupiny je i vhodná práce s probíranými instrumenty: Uspořádání bodů – základní, Orientace v prostoru – základní, Urči emoci, Od jednotky ke skupině, Porovnej a odhal absurdity A a B. Instrumenty lze využít i při práci se seniory.

 

28.7. - 4.8.2017 - kurz bude probíhat každý den včetně víkendu v rozsahu 10 hodin denně, místo konání: České Budějovice, Feuersteinovo centrum, Plachého 25

lektor Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

 

FIE-základní II - 80 výukových hodin

Kurz navazuje na FIE – základní I. Teoretická část dále rozvádí specifika práce s dětmi předškolního věku, dětmi mladšího školního věku a dětmi mentálně handicapovanými. Mezi instrumenty, s nimiž budete moci po absolvování kurzu pracovat se řadí: Od empatie k činnosti, Zaměření pozornosti na tři zdroje učení, Poznejte a určete, Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete, Přemýšlejte, abyste uměli předcházet násilí, Porovnej a odhal absurdity – 2. stupeň.

 

22. - 29.10. 2017 - kurz bude probíhat ve všední dny v rozsahu 8 hodin denně, místo konání: Třebíč

lektor Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

 

 

Ceny kurzů: 
80ti hodinové kurzy (FIE standard I, II, III a FIE základní 1) - 9 000 Kč

40ti hodinový kurz (FIE - základní 2) - 6 500 Kč