Deficity dílčích funkcí B. Sindelar v kognitivním pojetí

 

V kurzu se budeme zabývat následujícími tématy: 

 

Co jsou deficity dílčích funkcí

Symptomy poruch učení a chování a jejich příčiny

Rozvoj kognice

Poruchy učení a otázka viny

Diagnostika deficitů dílčích funkcí

Hodnocení diagnostických údajů

Náprava deficitních kognitivních funkcí

Osobnost terapeuta, frekvence nápravy, změna stylu výchovy

Přehled nápravných sešitů

 

Celkový počet hodin: 24

 

Termíny kurzů v roce 2017

 

11. - 12. 7. 2017 a 12. 3. 2018, místo konání České Budějovice, Feuersteinovo centrum, Plachého 25

lektor kurzu: Mgr. Irena Marušincová

 

23. - 24. 8. 2017 a 13. 3. 2018, místo konání Praha (adresa bude upřesněna)

lektor kurzu: Mgr. Irena Marušincová

 

Přihláška se zobrazí po kliknutí na zvolený termín.

 

Pokud Vám nevyhovují navržené termíny a místo konání, můžeme kurz uspořádat na objednávku dle Vašich požadavků. V případě zájmu nás kontaktujte na adrese irena.marusincova@email.cz nebo tel. čísle 723 904 562.

 

 

Kurz je akreditován MŠMT.

Osvědčení se vydává za účast na všech dnech výuky.

 

Cena kurzu 2 700.- Kč. Při práci v kurzu je nutné pracovat s teoretickou a diagnostickou příručkou a diagnostickými pomůckami, které pro práci v kurzu účastníkům zapůjčíme. Účastník si je rovněž může objednat spolu s přihláškou za 3 300.- Kč. Nápravné sešity nejsou součástí objednávaného kompletu.

 

 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 15 účastníků.

Kurzovné pro zahraniční účastníky bude přepočteno na eura dle kurzu ČNB platného v den fakturace.

Kurz probíhá od 8 do 16 hodin.