Konference

VI. mezinárodní konference

Podpora učení prostřednictvím sdílení myšlenek, kladení otázek a spolupráce v kontextu Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování

VI. mezinárodní konference proběhne 11. 11. 2017 v prostorách Masarykovy univerzity v Brně pod záštitou děkana Pedagogické fakulty MU doc. PhDr. Jiřího Němce, PhD. Hlavní přednášející bude Valerie Lovegreen, specialista na rozvoj řeči.

Program konference zde.

Přihláška na konferenci zde.

Konferenční poplatky

- studenti Masarykovy univerzity: 150 Kč

- členové Cogita (se zaplaceným příspěvkem na rok 2017): 600 Kč

- ostatní: 800 Kč

Konferenční poplatky prosím zasílejte na účet číslo: 2801155263/2010, variabilní symbol: 2017. 

Podrobné zprávy z předchozích konferencí naleznete v našem Zpravodaji.