Konference

VII. mezinárodní konference

VII. mezinárodní konference proběhne 10. 11. 2018 v prostorách Karlovy univerzity v Praze. Hlavní přednášející bude Valerie Lovegreen, specialista na rozvoj řeči.

Program konference bude upřesněn.

Konferenční poplatky

- členové Cogita (se zaplaceným příspěvkem na rok 2018): 600 Kč

- ostatní: 800 Kč

Konferenční poplatky prosím zasílejte na účet číslo: 2801155263/2010, variabilní symbol: 2018. 

 

 

Mezinárodní konference organizovaná International Association for Cognitive Education and Psychology 

3. - 5. října 2018 pořádá Mezinárodní asociace pro kognitivní vzdělávání a psychologii (International Association for Cognitive Education and Psychology) odbornou konferenci v Praze. Spolupořadatelem celé akce jsou také Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, Centrum Cogito a ATC metod prof. Feuersteina.

Zastřešujícím tématem celé konference je "Dynamické vyšetření a kognitivní intervence: budování mostu mezi teorií a praxí."

Součástí celé akce budou také dva české dny, které budou pořádány Centrem Cogito a ATC metod prof. Feuersteina (každý den bude připraven jednou organizací). Zájemci z ČR se mohou zúčastnit buď celé akce v českém i anglickém jazyce, nebo se přihlásit jen na české dny (na oba dva, nebo jen na jeden z nich).

Oficiální stránky konference zde.

 

Cogito bylo osloveno s nabídkou, ujmout se jeden den české sekce konference a nabídnout přednášky a semináře vztahující se k nosnému tématu. Pozvání na konferenci jsme přijali a vyzýváme všechny, kteří by měli zájem na této prestižní konferenci v rámci české sekce vystoupit, aby se ozvali na adrese cogito.cke@gmail.com.

Podrobné zprávy z předchozích konferencí naleznete v našem Zpravodaji.