Kurzy Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování

Nabídka je postupně doplňována a rozšiřována

 • Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT.
 • Kurzy lze platit ze šablon II.
 • V případě zájmu je možné zorganizovat kurz i přímo na Vašem pracovišti.

Nejste si jisti, na který kurz se přihlásit? Pokud s metodou teprve začínáte, přihlaste se na FIE-I vstupní kurz. Na tomto kurzu se seznámíte s teorií, na níž je celá Feuersteinova metoda vystavena a sami na sobě si vyzkoušíte, jak metoda funguje. Pokud pracujete se staršími školáky, studenty nebo dospělými, můžete po absolvování vstupního kurzu pokračovat kurzy FIE-II FIE-III. Jestliže pracujete s dětmi předškolního věku či jedinci se speciálními potřebami, je pro Vás vhodné navázat na vstupní kurz kurzy FIE-základní I FIE-základní II.

Speciální nabídka pro rodiče a učitele mateřských škol (běžných i speciálních): Nemůžete s z jakéhokoli důvodu dovolit absolvovat nejprve vstupní kurz a teprve potom kurzy řady základní? Máme pro Vás řešení: FIE-základní modul B. Tento kurz je možno absolvovat bez vstupního kurzu. Podrobnosti viz níže.

STÁLE SI JEŠTĚ NEJSTE JISTI? KONTAKTUJTE NÁS, RÁDI VAŠE DOTAZY ZODPOVÍME.

 • V rámci tohoto kurzu se seznámíte s teorií, ze které celá metoda vychází, a naučíte se pracovat s prvními čtyřmi instrumenty: Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I a Analytické vnímání. Tyto instrumenty jsou vhodné pro práci s dětmi od cca. 8 let věku, horní věková hranice není dána, lze je využít i pro práci s dospělými.

  Kurzy v roce 2020

  A) 22.-25.6.2020 + další část kurzu podle domluvy s účastníky; místo konání Nové Město nad Metují

  B) 3.-6.7.+ 30.7- 2.8. 2020, místo konání Brno

  C) 5.-16.10. 2020, místo konání Praha, kurz probíhá v pracovní dny, o víkendu výuka neprobíhá

  Kurzy v roce 2021

  A) 8-12. 2.  a 15.-19.2.2021, místo konání České Budějovice

 • Kurz navazuje na vstupní kurz FIE – I. Přináší prohloubení teoretického základu a seznamuje s dalšími pěti instrumenty: Orientace v prostoru II, Instrukce, Kategorizace, Ilustrace, Rodinné vztahy. Instrumenty využijete u starších školáků i dospělých jedinců.

  Termíny v roce 2020

  A) 20. – 27.8. 2020, místo konání České Budějovice

 • Kurz navazuje na kurzy FIE – I a II. Teoretická základ se dále prohlubuje a rozšiřuje. Seznamuje s posledními pěti instrumenty: Vztahy v čase, Početní řady, Přechodné vztahy, Sylogismy a Vzory ze šablon

  Termíny v roce 2020

 • Teorie tohoto kurzu je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku a jedince s mentálním handicapem. Pro obě tyto cílové skupiny je i vhodná práce s probíranými instrumenty: Uspořádání bodů – základní, Orientace v prostoru – základní, Urči emoci, Od jednotky ke skupině, Porovnej a odhal absurdity A a B. Instrumenty lze využít i při práci se seniory.

  Kurzy v roce 2020

  A) 1.-3.7 a 7.7.-11.7. 2020, místo konání Litvínovská 300, Praha 9 Střížkov

  B) 26., 27. 9., 14.-17.11, 28., 29. 11 2020, místo konání Brno, pro spolek Úsměvy

  C) 7.-14.12. 2020, místo konání Praha, 8 dní po 10 výukových hodinách denně

 • Kurz je primárně určen rodičům předškolních dětí, případně pedagogům MŠ, kteří by chtěli začít s dětmi s metodou pracovat co nejdříve. U tohoto modulu není nutné mít absolvovaný vstupní kurz. Teorie i probírané instrumenty odpovídají obsahu kurzu FIE-základní I, avšak kurz je obohacen o ukázku z kurzu FIE I standard, díky níž účastníci sami na sobě zakusí, jak metoda funguje. Nedílnou součástí tohoto kurzu je supervizní setkání po půlroce, kdy účastníci prezentují svou praxi s instrumenty a mají prostor k vyjasnění případných dotazů.

  Podmínkou k přijetí do tohoto kurzu je zaslání motivačního dopisu, v němž zájemce o kurz vysvětlí, proč volí daný kurz a nikoliv cestu vstupní kurz + následně kurz FIE základní a s jakou cílovou skupinou bude po absolvování kurzu pracovat. Motivační dopisy posílejte prosím na adresu: info@centrum-cogito.cz.

  Termín:

  8.-9.8.2020, 19.-20.9.2020, 24.-25.10.2020, 7.-8.11.2020, Ostrava, Hollarova 1124/14, 702 00  Ostrava (Slůně-Svět jazyků); kurz primárně určen pro rodiče dětí s Downovým syndromem

  Cena kurzu: 10 000 Kč

 • Kurz navazuje na FIE – základní I. Teoretická část dále rozvádí specifika práce s dětmi předškolního věku, dětmi mladšího školního věku a dětmi mentálně handicapovanými. Mezi instrumenty, s nimiž budete moci po absolvování kurzu pracovat se řadí: Od empatie k činnosti, Zaměření pozornosti na tři zdroje učení, Poznejte a určete, Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete, Přemýšlejte, abyste uměli předcházet násilí, Porovnej a odhal absurdity – 2. stupeň.

  Kurzy v roce 2020

   24. – 31. 10. 2020, místo konání Třebíč

Ceny kurzů:

 • FIE I (vstupní kurz), FIE II a FIE III: 9000 Kč
 • FIE základní I a FIE základní II: 9000 Kč
 • FIE základní modul B: 10 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty licenční poplatky Feuersteinovu institutu v Izraeli, poplatky za mezinárodní diplom, instrumenty a další materiály a pomůcky potřebné k danému kurzu a drobné občerstvení.