Instrumentální obohacení

Kurzy v roce 2018 (nabídka je postupně doplňována a rozšiřována)

 • Minimální počet při kterém bude kurz realizován je 12 účastníků. Pokud nebude kapacita naplněna nejpozději měsíc před konáním kurzu, bude kurz zrušen a zájemcům nabídnut jiný termín.
 • Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT.
 • V případě zájmu je možné zorganizovat kurz i v jiném městě.
 • V rámci tohoto kurzu se seznámíte s teorií, ze které celá metoda vychází, a naučíte se pracovat s prvními čtyřmi instrumenty: Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I a Analytické vnímání. Tyto instrumenty jsou vhodné pro práci s dětmi od cca. 8 let věku, horní věková hranice není dána, lze je využít i pro práci s dospělými.

  A)    3.-11.10. V Českých Budějovicích
  • lektorka: Mgr. Kamila Štindlová
  • 8 dní po 10 hodinách (bez neděle)
  B)    24. 9. – 1. 10. v Praze ve spolupráci s VOŠ Jabok (bližší informace zde)
  • lektorka: Mgr. Kamila Štindlová
 • Kurz navazuje na vstupní kurz FIE – I. Přináší prohloubení teoretického základu a seznamuje s dalšími pěti instrumenty: Orientace v prostoru II, Instrukce, Kategorizace, Ilustrace, Rodinné vztahy. Instrumenty využijete u starších školáků i dospělých jedinců.

  Kurz byl realizován ve spolupráci ZVAS Tábor

 • Kurz navazuje na kurzy FIE – I a II. Teoretická základ se dále prohlubuje a rozšiřuje. Seznamuje s posledními pěti instrumenty: Vztahy v čase, Početní řady, Přechodné vztahy, Sylogismy a Vzory ze šablon

 • Teorie tohoto kurzu je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku a jedince s mentálním handicapem. Pro obě tyto cílové skupiny je i vhodná práce s probíranými instrumenty: Uspořádání bodů – základní, Orientace v prostoru – základní, Urči emoci, Od jednotky ke skupině, Porovnej a odhal absurdity A a B. Instrumenty lze využít i při práci se seniory.

  1. a)  26.– 27. 10., 30.11. – 1. 12., 14. – 15. 12. 2018, 4. – 5. 1. a  1. – 2. 2. 2019 v centru Cogito, Plachého 25, České Budějovice, 5x pátek a sobota, každý den 8 hodin. Přihlašování je možné na emailu cogito.cke@gmail.com (Mgr. Kamila Štindlová)
  2. b) víkendové kurzy v Brně(projekt Magistrátu města Brna, informace o volných místech na těchto kurzech získáte na telefonním čísle: 605260420)
  • lektorky Mgr. Kamila Štindlová 
  • Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

  Termíny:

  1) 5. a 6. 1.2018, 19. a 20. 1.2018, 16. a 17. 3. 2017, 6. a 7. 4. 2018

  2) 12. a 13. 1. 2018, 16. a 17. 2. 2018, 20. a 21. 4., 11. a 12. 5. 2018

  3) 23. a 24. 3. 2018, 13. a 14. 4 2018, 27. a 28. 4. 2018, 25. a 26. 5. 2018

  4) 12. a 13. 10 2018, 2. a 3. 11. 2018, 23. a 24. 11. 2018, 7. a 8. 12. 2018

  5) 18. a 19. 1. 2019, 22. a 23. 2. 2019, 5. a 6. 4. 2019, 26. a 27. 4. 2019

  6) 11. a 12. 1. 2019, 15. a 16. 3. 2019, 13. a 14. 4. 2019, 3. a 4. 5. 2019

 • Kurz je primárně určen rodičům předškolních dětí, případně pedagogům MŠ, kteří by chtěli začít s dětmi s metodou pracovat co nejdříve. U tohoto modulu není nutné mít absolvovaný vstupní kurz. Teorie i probírané instrumenty odpovídají obsahu kurzu FIE-základní I, avšak kurz je obohacen o ukázku z kurzu FIE I standard, díky níž účastníci sami na sobě zakusí, jak metoda funguje. Nedílnou součástí tohoto kurzu je supervizní setkání po půlroce, kdy účastníci prezentují svou praxi s instrumenty a mají prostor k vyjasnění případných dotazů.

  Podmínkou k přijetí do tohoto kurzu je zaslání motivačního dopisu, v němž zájemce o kurz vysvětlí, proč volí daný kurz a nikoliv cestu vstupní kurz + následně kurz FIE základní a s jakou cílovou skupinou bude po absolvování kurzu pracovat. Motivační dopisy posílejte prosím na adresu: cogito.cke@gmail.com.

  Cena kurzu: 10 000 Kč

  1. a) 15. – 16. 9., 21. – 22. 9., 19. – 20.10., 16. – 17. 11. 2018, každý den 8,00 – 18,00 místo konání Třebíč, škola Otevřmysl
  • lektorka Mgr. et. Mgr. Vendula Jašková
  1. b) 2.-7.11. + 12. – 15. 11. 2018, 10 dní po 8 hodinách, termín supervizního setkání se upřesní přímo na kurzu, místo konání Praha
  • lektorka Mgr. Kamila Štindlová
 • Kurz navazuje na FIE – základní I. Teoretická část dále rozvádí specifika práce s dětmi předškolního věku, dětmi mladšího školního věku a dětmi mentálně handicapovanými. Mezi instrumenty, s nimiž budete moci po absolvování kurzu pracovat se řadí: Od empatie k činnosti, Zaměření pozornosti na tři zdroje učení, Poznejte a určete, Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete, Přemýšlejte, abyste uměli předcházet násilí, Porovnej a odhal absurdity – 2. stupeň.

Cena kurzů všech kurzů kromě FIE – základní modul B: 9 000 Kč, cena FIE – základní modul B: 10 000 Kč.