Kurzy Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování

Nabídka je postupně doplňována a rozšiřována

 • Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT.
 • Kurzy lze platit ze šablon II.
 • V případě zájmu je možné zorganizovat kurz i přímo na Vašem pracovišti.

Nejste si jisti, na který kurz se přihlásit? Pokud s metodou teprve začínáte, přihlaste se na FIE-I vstupní kurz. Na tomto kurzu se seznámíte s teorií, na níž je celá Feuersteinova metoda vystavena a sami na sobě si vyzkoušíte, jak metoda funguje. Pokud pracujete se staršími školáky, studenty nebo dospělými, můžete po absolvování vstupního kurzu pokračovat kurzy FIE-II FIE-III. Jestliže pracujete s dětmi předškolního věku či jedinci se speciálními potřebami, je pro Vás vhodné navázat na vstupní kurz kurzy FIE-základní I FIE-základní II.

Speciální nabídka pro rodiče a učitele mateřských škol (běžných i speciálních): Nemůžete s z jakéhokoli důvodu dovolit absolvovat nejprve vstupní kurz a teprve potom kurzy řady základní? Máme pro Vás řešení: FIE-základní modul B. Tento kurz je možno absolvovat bez vstupního kurzu. Podrobnosti viz níže.

STÁLE SI JEŠTĚ NEJSTE JISTI? KONTAKTUJTE NÁS, RÁDI VAŠE DOTAZY ZODPOVÍME.

 • V rámci tohoto kurzu se seznámíte s teorií, ze které celá metoda vychází, a naučíte se pracovat s prvními čtyřmi instrumenty: Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I a Analytické vnímání. Tyto instrumenty jsou vhodné pro práci s dětmi od cca. 8 let věku, horní věková hranice není dána, lze je využít i pro práci s dospělými.

  A) 19. – 23. 8. 2019 a dva víkendy (termín bude upřesněn), Okrouhlice

  • lektorka: Mgr. Kamila Štindlová
  • 8 dní po 10 hodinách
  • KURZ NAPLNĚN

  B) 22.-23.11. 2019, 13.-14.12.2019, 7.-8.2.2020, 20.-21.3.2020, místo konání Třebíč

  • lektorka: Mgr. et Mgr Vendula Jašková
  • 8 dní po 10 hodinách
  • PŘIHLAŠOVÁNÍ OTEVŘENO

  Kurzy v roce 2020

  A) 20.1.-31.1. 2020, místo konání Praha

  B) 17.-28.2. 2020, místo konání České Budějovice

  C) 5.-16.10. 2020, místo konání Praha

 • Kurz navazuje na vstupní kurz FIE – I. Přináší prohloubení teoretického základu a seznamuje s dalšími pěti instrumenty: Orientace v prostoru II, Instrukce, Kategorizace, Ilustrace, Rodinné vztahy. Instrumenty využijete u starších školáků i dospělých jedinců.

  Termíny v roce 2020

  A) 13. – 24. 4. 2020, místo konání Praha

  B) 20. – 30.8. 2020, místo konání České Budějovice

 • Kurz navazuje na kurzy FIE – I a II. Teoretická základ se dále prohlubuje a rozšiřuje. Seznamuje s posledními pěti instrumenty: Vztahy v čase, Početní řady, Přechodné vztahy, Sylogismy a Vzory ze šablon

 • Teorie tohoto kurzu je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku a jedince s mentálním handicapem. Pro obě tyto cílové skupiny je i vhodná práce s probíranými instrumenty: Uspořádání bodů – základní, Orientace v prostoru – základní, Urči emoci, Od jednotky ke skupině, Porovnej a odhal absurdity A a B. Instrumenty lze využít i při práci se seniory.

  1.  víkendové kurzy v Brně(projekt Magistrátu města Brna, informace o volných místech na těchto kurzech získáte na telefonním čísle: 605260420)
  • lektorky Mgr. Kamila Štindlová 
  • Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

  Termíny:

  1) 19. a 20. 9. 2019, 3. a 4. 10. 2019, 17. a 18. 10. 2019, 7. a 8. 11. 2019

  KURZ JE PLNĚ OBSAZEN

  Kurzy v roce 2020

  A) 16. – 27. 3. 2020, místo konání Praha

  B) 8.-18.6. 2020, místo konání České Budějovice

  C) 16-27.11. 2020, místo konání Praha

 • Kurz je primárně určen rodičům předškolních dětí, případně pedagogům MŠ, kteří by chtěli začít s dětmi s metodou pracovat co nejdříve. U tohoto modulu není nutné mít absolvovaný vstupní kurz. Teorie i probírané instrumenty odpovídají obsahu kurzu FIE-základní I, avšak kurz je obohacen o ukázku z kurzu FIE I standard, díky níž účastníci sami na sobě zakusí, jak metoda funguje. Nedílnou součástí tohoto kurzu je supervizní setkání po půlroce, kdy účastníci prezentují svou praxi s instrumenty a mají prostor k vyjasnění případných dotazů.

  Podmínkou k přijetí do tohoto kurzu je zaslání motivačního dopisu, v němž zájemce o kurz vysvětlí, proč volí daný kurz a nikoliv cestu vstupní kurz + následně kurz FIE základní a s jakou cílovou skupinou bude po absolvování kurzu pracovat. Motivační dopisy posílejte prosím na adresu: cogito.cke@gmail.com.

  Termín:

  a) 30.9.-4.10 a 7.10.-11.10. 2019, Praha

  PŘIHLAŠOVÁNÍ OTEVŘENO (online přihláška se zobrazí po kliknutí na datum kurzu

  b) 6. – 7. 12. 2019, 10. – 11. 1. 2020, 21. – 22. 2. 2020, 27. – 28. 3. 2020, Třebíč

  PŘIHLAŠOVÁNÍ OTEVŘENO (online přihláška se zobrazí po kliknutí na datum kurzu)

  Cena kurzu: 10 000 Kč

 • Kurz navazuje na FIE – základní I. Teoretická část dále rozvádí specifika práce s dětmi předškolního věku, dětmi mladšího školního věku a dětmi mentálně handicapovanými. Mezi instrumenty, s nimiž budete moci po absolvování kurzu pracovat se řadí: Od empatie k činnosti, Zaměření pozornosti na tři zdroje učení, Poznejte a určete, Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete, Přemýšlejte, abyste uměli předcházet násilí, Porovnej a odhal absurdity – 2. stupeň.

  A) 31.5.-1.6., 14.–15.6. , 6.-7.9, 11-12.10. 2019, místo konání Třebíč

  KURZ JE PLNĚ OBSAZEN.

   

  Kurzy v roce 2020

  A) 11.-22.5. 2020, místo konání Praha

  B) 23. 7. – 2.8. 2020, místo konání České Budějovice

Cena kurzů všech kurzů kromě FIE – základní modul B: 9 000 Kč, cena FIE – základní modul B: 10 000 Kč.

V ceně kurzu jsou zahrnuty licenční poplatky Feuersteinovu institutu v Izraeli, poplatky za mezinárodní diplom, instrumenty a další materiály a pomůcky potřebné k danému kurzu a drobné občerstvení.