Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Kurzy v roce 2019 (nabídka je postupně doplňována a rozšiřována)

 • Minimální počet při kterém bude kurz realizován je 12 účastníků. Pokud nebude kapacita naplněna nejpozději měsíc před konáním kurzu, bude kurz zrušen a zájemcům nabídnut jiný termín.
 • Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT.
 • V případě zájmu je možné zorganizovat kurz i v jiném městě.
 • V rámci tohoto kurzu se seznámíte s teorií, ze které celá metoda vychází, a naučíte se pracovat s prvními čtyřmi instrumenty: Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I a Analytické vnímání. Tyto instrumenty jsou vhodné pro práci s dětmi od cca. 8 let věku, horní věková hranice není dána, lze je využít i pro práci s dospělými.

  A)    18. 2. – 1. 3. 2019, místo konání Praha
  • lektorka: Mgr. Kamila Štindlová
  • 10 dní po 8 hodinách 
  B)    15. – 22. 7. 2019, místo konání České Budějovice
  • lektorka: Mgr. Kamila Štindlová
  • 8 dní po 10 hodinách
 • Kurz navazuje na vstupní kurz FIE – I. Přináší prohloubení teoretického základu a seznamuje s dalšími pěti instrumenty: Orientace v prostoru II, Instrukce, Kategorizace, Ilustrace, Rodinné vztahy. Instrumenty využijete u starších školáků i dospělých jedinců.

   

 • Kurz navazuje na kurzy FIE – I a II. Teoretická základ se dále prohlubuje a rozšiřuje. Seznamuje s posledními pěti instrumenty: Vztahy v čase, Početní řady, Přechodné vztahy, Sylogismy a Vzory ze šablon

 • Teorie tohoto kurzu je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku a jedince s mentálním handicapem. Pro obě tyto cílové skupiny je i vhodná práce s probíranými instrumenty: Uspořádání bodů – základní, Orientace v prostoru – základní, Urči emoci, Od jednotky ke skupině, Porovnej a odhal absurdity A a B. Instrumenty lze využít i při práci se seniory.

  1.  víkendové kurzy v Brně(projekt Magistrátu města Brna, informace o volných místech na těchto kurzech získáte na telefonním čísle: 605260420)
  • lektorky Mgr. Kamila Štindlová 
  • Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

  Termíny:

  1)18. a 19. 1. 2019, 22. a 23. 2. 2019, 5. a 6. 4. 2019, 26. a 27. 4. 2019

  2) 11. a 12. 1. 2019, 15. a 16. 3. 2019, 13. a 14. 4. 2019, 3. a 4. 5. 2019

 • Kurz je primárně určen rodičům předškolních dětí, případně pedagogům MŠ, kteří by chtěli začít s dětmi s metodou pracovat co nejdříve. U tohoto modulu není nutné mít absolvovaný vstupní kurz. Teorie i probírané instrumenty odpovídají obsahu kurzu FIE-základní I, avšak kurz je obohacen o ukázku z kurzu FIE I standard, díky níž účastníci sami na sobě zakusí, jak metoda funguje. Nedílnou součástí tohoto kurzu je supervizní setkání po půlroce, kdy účastníci prezentují svou praxi s instrumenty a mají prostor k vyjasnění případných dotazů.

  Podmínkou k přijetí do tohoto kurzu je zaslání motivačního dopisu, v němž zájemce o kurz vysvětlí, proč volí daný kurz a nikoliv cestu vstupní kurz + následně kurz FIE základní a s jakou cílovou skupinou bude po absolvování kurzu pracovat. Motivační dopisy posílejte prosím na adresu: cogito.cke@gmail.com.

  Cena kurzu: 10 000 Kč

 • Kurz navazuje na FIE – základní I. Teoretická část dále rozvádí specifika práce s dětmi předškolního věku, dětmi mladšího školního věku a dětmi mentálně handicapovanými. Mezi instrumenty, s nimiž budete moci po absolvování kurzu pracovat se řadí: Od empatie k činnosti, Zaměření pozornosti na tři zdroje učení, Poznejte a určete, Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete, Přemýšlejte, abyste uměli předcházet násilí, Porovnej a odhal absurdity – 2. stupeň.

Cena kurzů všech kurzů kromě FIE – základní modul B: 9 000 Kč, cena FIE – základní modul B: 10 000 Kč.