Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Svět, v němž žijeme se během posledních dvaceti let radikálně změnil. Díky novým technologiím se kdokoli kdykoli může dostat k téměř jakýmkoli informacím – stačí jedno kliknutí, jeden jednoduchý pohyb prstem a víme, co potřebujeme. Generace dnešních dětí už si jen těžko představí dobu před wikipedií, facebookem, instagramem. Mezi nejvyhledávanější profese ve světě v současnosti patří manažer v oblasti sociálních médií, SEO manažer, vývojař mobilních aplikací, virtuální asistent apod. – profese, které před deseti lety neexistovaly.

Ruku v ruce s těmito změnami musí jít způsob vyučování a učení. Díky snadné dosažitelnosti informací se obsah stává méně důležitým, o to podstatnější však je naučit se s informacemi zacházet. Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování je jedinečnou a jedinou vzělávací metodou, která systematicky vyučuje procesům myšlení a učebním dovednostem.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

učí životně důležité, nicméně často přehlížené dovednosti jak se učit. Metoda kombinuje speciálně vyvinuté instrumenty spolu se zprostředkováním, tak aby se maximálně rozvíjel žákův učební potenciál. Žák tak získává znalosti a dovednosti potřebné pro práci s informacemi, jejich vyhodnocování, zasazení do širšího kontextu a využití nejen tady a teď, ale i v dalších situacích.

Jak Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování funguje?

Feuersteinova metoda se skládá ze dvou aplikovaných systémů: Dynamického vyšetření učebního potenciálu (Learning Propensity Assessment Device – LPAD) a Instrumentálního obohacování (Instrumental Enrichment – IE). Cílem LPAD je odhalit učební potenciál jedince, obrazně řečeno přijít na to, které kognitivní „knoflíky“ je třeba „zapojit“, aby se aktivovaly žákovy skryté dovednosti a maximalizoval se jeho učební potenciál.

Program Instrumentálního obohacování je sestaven z 14 instrumentů („pracovních sešitů“) řady standard (pro žáky od 8 let věku, horní hranice není daná, tyto instrumenty jsou vhodné i pro práci s dospělými) a 11 instrumentů řady základní (pro děti mladší 8 let, některé z nich lze rovněž využít při práci s dospělými). Instrumenty obsahují úkoly „papír – tužka“, které nejsou spjaty s žádným konkrétním obsahem. Každý instrument rozvíjí celou škálu kognitivních dovedností (sbírání a využití informací, plánování, porovnávání, analytické myšlení, orientace v čase a prostoru, práce s chybou, deduktivní a induktivní myšlení, vymýšlení strategií, řešení problémů atd.). S instrumenty lze pracovat přímo ve výuce ve třídě, v rámci volnočasového kroužku pro děti nebo v programu seberozvoje pro dospělé. Výborné a účinné uplatnění nacházejí i v klinické terapii při práci s klienty v různých obtížných životních situacích, po mrtvicích či úraze mozku apod.

Zdroj: www.icelp.info