Deficity dílčích funkcí B. Sindelar v kognitivním pojetí

Pracujete s dětmi, které se potýkají se specifickými poruchami učení nebo poruchami chování? Máte pocit, že běžné nápravné metody na ně nezabírají? Chcete jim přesto pomoci jejich problémy překonat? Metoda Brigitte Sindelar, rakouské psycholožky, nabízí účinnou pomoc

Pomocí diagnostického materiálu, který vyvinula, lze s velkou přesností odhalit, která kognitivní funkce dítěte je nedostatečně rozvinutá a tím pádem způsobuje jeho problémy, ať už v oblasti učení nebo chování. Bohatý nápravný materiál zaměřený na jednotlivé deficitní funkce pak přináší řešení problému. 

Věděli jste, že poruchám učení lze předcházet? Metoda nabízí diagnostiku a zábavná cvičení zaměřená na rovnoměrný rozvoj všech dílčích funkcí i pro předškolní děti, aby se u nich minimalizovalo riziko vzniku poruch učení. Prevence má smysl!

Kurz je určen pedagogům všech stupňů včetně MŠ, speciálním pedagogům, psychologům, vychovatelům a v neposlední řadě i rodičům.

V kurzu se budeme zabývat následujícími tématy

  • Co jsou deficity dílčích funkcí
  • Symptomy poruch učení a chování a jejich příčiny
  • Rozvoj kognice
  • Poruchy učení a otázka viny
  • Diagnostika deficitů dílčích funkcí
  • Hodnocení diagnostických údajů
  • Náprava deficitních kognitivních funkcí
  • Osobnost terapeuta, frekvence nápravy, změna stylu výchovy
  • Přehled nápravných sešitů

Celkový počet hodin kurzu: 24 (16 hodin teorie a praktická práce s materiálem; 8 hodin prezentace kazuistik – probíhá zhruba po půl roce od konání první části kurzu)

Termíny kurzů v roce 2019

Datum setkání nad kazuistikami bude domluveno přímo na kurzu.

Lektorka kurzu: Mgr. Irena Marušincová

Přihláška se zobrazí po kliknutí na zvolený termín

Pokud Vám nevyhovují navržené termíny a místo konání, můžeme kurz uspořádat na objednávku dle Vašich požadavků. V případě zájmu nás kontaktujte.

E-mail: irena.marusincova@email.cz
Tel.
723 904 562

Kurz je akreditován MŠMT.

Osvědčení se vydává za účast na všech dnech výuky.

Cena kurzu: 2 700.- Kč.

Při práci v kurzu je nutné pracovat s teoretickou a diagnostickou příručkou a diagnostickými pomůckami, které pro práci v kurzu účastníkům zapůjčíme. Účastník si je rovněž může objednat spolu s přihláškou (komplet za 3 300.- Kč, nebo jednotlivě: teoretická příručka 300 Kč, diagnostická příručka + fólie 380 Kč, krabice s pomůckami 2620 Kč; pozn.: z krabice jsou k diagnostice potřeba pouze látkové ranečky. ostatní materiál se používá až při nápravě). Nápravné sešity nejsou součástí objednávaného kompletu.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 účastníků.