Deficity dílčích funkcí B. Sindelar v kognitivním pojetí

V kurzu se budeme zabývat následujícími tématy

  • Co jsou deficity dílčích funkcí
  • Symptomy poruch učení a chování a jejich příčiny
  • Rozvoj kognice
  • Poruchy učení a otázka viny
  • Diagnostika deficitů dílčích funkcí
  • Hodnocení diagnostických údajů
  • Náprava deficitních kognitivních funkcí
  • Osobnost terapeuta, frekvence nápravy, změna stylu výchovy
  • Přehled nápravných sešitů

Celkový počet hodin kurzu: 24

Termíny kurzů v roce 2019

Datum setkání nad kazuistikami bude domluveno přímo na kurzu.

Lektorka kurzu: Mgr. Irena Marušincová

Přihláška se zobrazí po kliknutí na zvolený termín

Pokud Vám nevyhovují navržené termíny a místo konání, můžeme kurz uspořádat na objednávku dle Vašich požadavků. V případě zájmu nás kontaktujte.

E-mail: irena.marusincova@email.cz
Tel.
723 904 562

Kurz je akreditován MŠMT.

Osvědčení se vydává za účast na všech dnech výuky.

Cena kurzu: 2 700.- Kč.

Při práci v kurzu je nutné pracovat s teoretickou a diagnostickou příručkou a diagnostickými pomůckami, které pro práci v kurzu účastníkům zapůjčíme. Účastník si je rovněž může objednat spolu s přihláškou (komplet za 3 300.- Kč, nebo jednotlivě: teoretická příručka 300 Kč, diagnostická příručka + fólie 380 Kč, krabice s pomůckami 2620 Kč; pozn.: z krabice jsou k diagnostice potřeba pouze látkové ranečky. ostatní materiál se používá až při nápravě). Nápravné sešity nejsou součástí objednávaného kompletu.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 účastníků.