Deficity dílčích funkcí B. Sindelar v kognitivním pojetí

Pracujete s dětmi, které se potýkají se specifickými poruchami učení nebo poruchami chování? Máte pocit, že běžné nápravné metody na ně nezabírají? Chcete jim přesto pomoci jejich problémy překonat? Metoda Brigitte Sindelar, rakouské psycholožky, nabízí účinnou pomoc

Pomocí diagnostického materiálu, který vyvinula, lze s velkou přesností odhalit, která kognitivní funkce dítěte je nedostatečně rozvinutá a tím pádem způsobuje jeho problémy, ať už v oblasti učení nebo chování. Bohatý nápravný materiál zaměřený na jednotlivé deficitní funkce pak přináší řešení problému. 

Věděli jste, že poruchám učení lze předcházet? Metoda nabízí diagnostiku a zábavná cvičení zaměřená na rovnoměrný rozvoj všech dílčích funkcí i pro předškolní děti, aby se u nich minimalizovalo riziko vzniku poruch učení. Prevence má smysl!

Kurz je určen pedagogům všech stupňů včetně MŠ, speciálním pedagogům, psychologům, vychovatelům a v neposlední řadě i rodičům.

V kurzu se budeme zabývat následujícími tématy

 • Co jsou deficity dílčích funkcí
 • Symptomy poruch učení a chování a jejich příčiny
 • Rozvoj kognice
 • Poruchy učení a otázka viny
 • Diagnostika deficitů dílčích funkcí
 • Hodnocení diagnostických údajů
 • Náprava deficitních kognitivních funkcí
 • Osobnost terapeuta, frekvence nápravy, změna stylu výchovy
 • Přehled nápravných sešitů

Celkový počet hodin kurzu: 24 (16 hodin teorie a praktická práce s materiálem; 8 hodin prezentace kazuistik – probíhá zhruba po půl roce od konání první části kurzu)

Termíny kurzů v roce 2020

 • 21. – 22. 8. 2020 + supervize dle domluvy na kurzu, Praha 
 • 23.-24.8.2020 + supervize dle domluvy na kurzu, Praha, TENTO TERMÍN JE NÁHRADNÍM ZA ZRUŠENÝ KURZ V TERMÍNU 14.-15.3.2020; NA KURZU JSOU JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA, JE TEDY MOŽNO SE JEŠTĚ PŘIHLAŠOVAT. 
 • 3. 10. 2020 závěrečné setkání ke kurzu z února 2020, České Budějovice

Pokud není uvedeno jinak, datum supervizního setkání bude domluveno přímo na kurzu.

Lektorky kurzu: Mgr. Irena Marušincová, Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Přihláška se zobrazí po kliknutí na zvolený termín

Pokud Vám nevyhovují navržené termíny a místo konání, můžeme kurz uspořádat na objednávku dle Vašich požadavků. V případě zájmu nás kontaktujte.

E-mail: marusincova@centrum-cogito.cz
Tel.
723 904 562

Kurz je akreditován MŠMT.

Osvědčení se vydává za účast na všech dnech výuky.

Cena kurzu: 2 700.- Kč. (V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení.)

Při práci v kurzu je nutné pracovat s teoretickou a diagnostickou příručkou a diagnostickými pomůckami, které pro práci v kurzu účastníkům zapůjčíme. 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 účastníků.