Cyklus seminářů MLE v praxi

Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi – organizujeme ve spolupráci s VOŠ Jabok

Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová, terénní učitelka
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, rodiče, studenti, všichni ti, kteří mají zájem o obohacení, rozšíření pohledu na vzdělávání

Rozsah každého semináře: 6 vyučovacích hodin

Doba konání jednotlivých seminářů: 9,00 – 16,00
Místo konání: Praha, VOŠ Jabok, Salmovská 1538/8

Cena:
členové Cogita: 950 Kč/jeden šestihodinový seminář

studenti: 750 Kč/jeden šestihodinový seminář

ostatní: 1100 Kč/jeden šestihodinový seminář

NENÍ NUTNÁ ÚČAST NA VŠECH SEMINÁŘÍCH, ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLAŠOVAT LIBOVOLNĚ PODLE ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

Program:

6. Setkání – 28. 2. 2020 PŘIHLAŠOVÁNÍ OTEVŘENO

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v souvislosti s učením a komunikací.
Jak se naučit učit se, pochopit, co potřebuji v rámci procesu učení. Jak podpořit mluvení, porozumění, naslouchání. (příběhy, možnosti).

Tento seminář je akreditován MŠMT.

Online přihláška zde.

JIŽ PROBĚHLO:

  • Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v souvislosti se vzděláváním cizinců.
  • Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi – v souvislosti s principy učení.
  • Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi – v souvislost s  běžnou, každodenní výukou.
  • Využití zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi v souvislosti s technologií.
  • Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi v souvislosti s diagnózami (ADHD, Aspergerův syndrom, Autismus, Downův syndrom a další)