Cyklus seminářů Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi

Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi – organizujeme ve spolupráci s VOŠ Jabok

Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová, terénní učitelka
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, rodiče, studenti, všichni ti, kteří mají zájem o obohacení, rozšíření pohledu na vzdělávání

Rozsah každého semináře: 6 vyučovacích hodin

Doba konání jednotlivých seminářů: 9,00 – 16,00
Místo konání: Praha, VOŠ Jabok, Salmovská 1538/8

Cena:
členové Cogita: 950 Kč/jeden šestihodinový seminář

studenti: 750 Kč/jeden šestihodinový seminář

ostatní: 1100 Kč/jeden šestihodinový seminář

NENÍ NUTNÁ ÚČAST NA VŠECH SEMINÁŘÍCH, ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLAŠOVAT LIBOVOLNĚ PODLE ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

Program:

1. Setkání – 8. 2. 2019  JIŽ PROBĚHLO

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v souvislosti se vzděláváním cizinců.
Jak vést cizince, jak podpořit komunikaci a učení češtiny. Možnosti, práce s nejbližšími cíli. Praktické ukázky.

2. Setkání – 8. 3. 2019 JIŽ PROBĚHLO

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi – v souvislosti s principy učení. Pilíře, které ovlivňují proces učení (paměť, myšlení v souvislosti, práce s informacemi). Jak ovlivňují tyto pilíře proces učení – příběhy, cvičení.

3. Setkání – 12. 4. 2019 JIŽ PROBĚHLO

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi – v souvislost s  běžnou, každodenní výukou. Jak podpořit a učit se mentální práci- sebekontrolu, soustředěnost, sebehodnocení, plánování, práce s cíli – praktická cvičení.

4. Setkání – 31. 5. 2019 JIŽ PROBĚHLO

Využití zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi v souvislosti s technologií. Jak přijmout technologie, jako nástroj. Používat ho výhodně v rámci učení.

5. Setkání – 4. 10. 2019 PŘIHLAŠOVÁNÍ OTEVŘENO

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi v souvislosti s diagnózami (ADHD, Aspergerův syndrom, Autismus, Downův syndrom a další)
Jak podpořit myšlení v souvislosti, jak naučit klást otázky – praktická cvičení.

Online přihláška zde.

6. Setkání – 1. 11. 2019 PŘIHLAŠOVÁNÍ OTEVŘENO

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v souvislosti s učením a komunikací.
Jak se naučit učit se, pochopit, co potřebuji v rámci procesu učení. Jak podpořit mluvení, porozumění, naslouchání. (příběhy, možnosti).

Tento seminář je akreditován MŠMT.

Online přihláška zde.