Cyklus seminářů Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi

Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová, terénní učitelka
Cílová skupina: Učitelé, rodiče, všichni ti, kteří mají zájem o obohacení, rozšíření pohledu na vzdělávání
Termíny:
Cyklus začne 8. 2. 2019 (9,00 – 15,00), další termíny budou upřesněny na základě zpětné vazby z úvodního semináře. Frekvence seminářů bude cca 1x/měsíc nebo 1x/dva měsíce.
Rozsah každého semináře: 6 vyučovacích hodin
Místo konání: Praha (adresa bude upřesněna)
Cena:
členové Cogita: 950 Kč/jeden šestihodinový seminář
ostatní: 1100 Kč/jeden šestihodinový seminář

NENÍ NUTNÁ ÚČAST NA VŠECH SEMINÁŘÍCH, ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLAŠOVAT LIBOVOLNĚ PODLE ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

Program:

1. Setkání

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v souvislosti se vzděláváním cizinců.
Jak vést cizince, jak podpořit komunikaci a učení češtiny. Možnosti, práce s nejbližšími cíli. Praktické ukázky. Přihláška zde.

2. Setkání

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi – v souvislosti s principy učení. Pilíře, které ovlivňují proces učení (paměť, myšlení v souvislosti, práce s informacemi).
Jak ovlivňují tyto pilíře proces učení – příběhy, cvičení.

3. Setkání
Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi – v souvislost s  běžnou, každodenní výukou.
Jak podpořit a učit se mentální práci- sebekontrolu, soustředěnost, sebehodnocení, plánování, práce s cíli – praktická cvičení.

4. Setkání
Využití zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi v souvislosti s technologií.
Jak přijmout technologie, jako nástroj. Používat ho výhodně v rámci učení.

5. Setkání
Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi v souvislosti s diagnózami (ADHD, Aspergerův syndrom, Autismus, Downův syndrom a další)
Jak podpořit myšlení v souvislosti, jak naučit klást otázky – praktická cvičení.

6. Setkání
Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v souvislosti s učením a komunikací.
Jak se naučit učit se, pochopit, co potřebuji v rámci procesu učení. Jak podpořit mluvení, porozumění, naslouchání. (příběhy, možnosti)