Prof. Reuven Feuerstein, PhD. (nar. 21.8.1921 v Botosan v Rumunsku, zemřel  29.4.2014 v Jeruzalémě), studoval v Bukurešti učitelství a psychologii. V roce 1944 emigroval do Palestiny, dnešního Izraele. V letech 1946-49 studoval v Ženevě u Jeana Piageta a Andrého Reye. Doktorát z vývojové psychologie získal na Univerzitě v Sorboně v roce 1970.

Celosvětově uznávaný psycholog v oboru kognitivní psychologie.

Ředitel institutu v Jeruzalémě International Center for the Enhancement of Learning Propensity (ICELP) (Mezinárodní centrum pro zvýšení učebních možností, viz icelp.info)

 

Jako badatel se věnuje otázkám Downova syndromu, traumatickému mozkovému postižení a dětem s autistickými rysy.

Mnoho let se věnoval dětem a mladistvým, kteří přežili holocaust.

Profesorem pedagogické psychologie na Univerzitě Bar Ilam a Univerzitě Vanderbilt.

 

Prof. Reuven Feuerstein je po celém světě známý jako autor mezinárodně přijímané teorie  

Strukturální kognitivní modifikace a jejích aplikovaných systémů:

Zkušenost zprostředkovaného učení

Deficity kognitivních funkcí

Instrumentální obohacení

Kognitivní mapa

Dynamické vyšetření (LPAD – Learning Potential Assessment Device)

Uskutečňovat prostředí, které umožňuje modifikaci

 

Prof. Reuven Feuerstein je jedním z prvních odborníků, kteří tvrdí a své tvrzení opřeli o výzkumnou práci, že intelekt není jednou pro vždy danou vlastností člověka, ale že je modifikovatelný. Byl první, kdo rozvinul systematické programy (Instrumentální obohacení), které teorii o modifikovatelnosti intelektu podporují a kognitivní funkce dětí i dospělých rozvíjejí.