VIII. mezinárodní konference Cogita

VIII. mezinárodní konference

8. – 9. 11. 2019 se v prostorách Otevřmysli, školy vystavené na principech Feuersteinovy metody, uskutečnila VIII. mezinárodní konference Cogito. Pozvání přijal prof. Roman Gouzman z Feuersteinova institutu v Izraeli, který představil taktilní verzi FIE určenou pro práci s dětmi s poruchami pozornosti. V odpoledních sekcích pak čeští odborníci pohovořili o svých zkušenostech s metodou FIE.

Děkujeme všem přednášejícím i posluchačům za aktivní účast a těšíme se na viděnou na IX. ročníku konference v listopadu 2020!