VIII. mezinárodní konference Cogita

Srdečně zveme na VIII. mezinárodní konferenci pořádanou ATC Cogito, která proběhne 8. – 9. 11. 2019 v Třebíči. Hlavním přednášejícím bude prof. Roman Gouzman z Feuersteinova institutu v Izraeli, který promluví na téma Koncert Ritalinu nebo taktilně kinestetická symfonie? aneb využití taktilní verze Feuersteinovy metody při práci s dětmi s poruchami pozornosti a hyperaktivitou. Členové Cogita se budou moci s prof. Gouzmanem sejít již v pátek odpoledne při diskuzi o využívání FIE v praxi.

Podobně jako v loňském roce, i letos mohou lektoři FIE v rámci konference absolvovat živý seminář CPD, a to v rozsahu 4 nebo 8 vyučovacích hodin. První část (4 vyučovací hodiny) proběhne v pátek dopoledne, druhá a třetí část (dohromady taktéž 4 vyučovací hodiny – tyto dvě části je třeba absolvovat společně) pak v sobotu odpoledne. Semináře CPD budou otevřeny pouze v případě, že se přihlásí minimálně 15 účastníků.

ZŠ Otevřmysl – ZŠ a MŠ Kojetice n/M nabízí nad rámec konference nahlédnutí do výuky v týdnu od 4. do 8. 11. 2019. Této nabídky lze využít pouze po předchozí domluvě na tel. čísle 605260420.

Předběžný program zde. Změna programu vyhrazena.

Anotace jednotlivých příspěvků zde.

Online přihláška zde.

Konferenční poplatky: 

Přednášející v jednotlivých sekcích: 0 Kč

Členové Cogita se zaplaceným členským příspěvkem:
účast v pátek i sobotu: 990 Kč
účast pouze v sobotu: 790 Kč
účast v pátek i sobotu + CPD 4 vyučovací hodiny: 2250 Kč
účast v pátek i sobotu + CPD 8 vyučovacích hodin: 3500 Kč

Ostatní – účast možná pouze v sobotu (kromě CPD, na to je možno se přihlásit i na pátek):
účast na konferenci: 990 Kč
účast na konferenci + CPD 4 vyučovací hodiny: 2400 Kč

účast na konferenci + CPD 8 vyučovacích hodin: 3800 Kč

!!! Seminář CPD bude otevřen pouze v případě, že se přihlásí minimálně 15 zájemců!!!

V konferenčním poplatku je zahrnuto i občerstvení.

Číslo účtu pro vnitrostátní převod: 2801155263/2010, variabilní symbol: 2018.

V případě neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.
Prosíme o uhrazení poplatku do 31.10.2019, nezapomeňte prosím do zprávy pro příjemce uvést jméno přihlašovaného. Zahraniční hosté mohou platit hotově přímo na konferenci, nicméně přijímáme pouze platbu v KČ.