VIII. mezinárodní konference Cogita

Srdečně zveme na VIII. mezinárodní konferenci pořádanou Cogitem, která proběhne 8. – 9. 11. 2019 v Třebíči. Hlavním přednášejícím bude prof. Roman Gouzman z Feuersteinova institutu v Izraeli.

Předběžný program:

Pátek 8. 11. v odpoledních hodinách setkání s hlavním mluvčím prof. Romanem Gouzmanem pro členy Cogita.

Sobota 9. 11. dopoledne přednáška prof. Gouzmana na téma taktilní metoda a taktilní instrumenty pro jedince s poruchami pozornosti a hyperaktivitou; odpoledne semináře v sekcích (Využití zprostředkované samomluvy v logopedické praxi i v rodinném prostředí; Zkušenosti z Otevřmysli – školy vystavené na principech Feuersteinovy metody; živý CPD seminář pro lektory FIE).

Přihlašování bude otevřeno od 27. 5. 2019.