Informace o produkci z Portálu

Dovolujeme si upozornit na zajímavé publikace nakladatelství Portál:

Jana Bílková
Cvičení mentální kondice
365 úkolů na celý rok
Tato kniha vám nabízí 365 mentálních rozcviček. Různé typy úkolů jsou záměrně promíchány, někdy vyžadují chvíli zkoušení a hledání. Kniha je určena pro všechny, kdo rádi luští, pracují na své mentální kondici a flexibilitě, kdo rádi přemýšlejí a hrají si s písmeny, slovy a jazykem.
brož., 152 s., 225 Kč

Iva Nováková
S penězi si poradím
Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ
Ilustrace Iva Nováková
Autorský pracovní sešit k finanční gramotnosti pro žáky základní školy je určený k procvičování základních pojmů a poznatků ze světa financí (vlastnictví, potřeby, peníze, způsoby placení, příjmy a výdaje, rozpočet, úspory, půjčky, plánování apod.) Vše probíhá formou zábavného luštění a doplňování.
brož., 64 s., 159 Kč