Výhody pro členy Cogita

Členství v Cogitu se vyplatí:)

Členové Cogita mohou čerpat následující výhody:

  • zvýhodněná cena za vzdělávací semináře, náslechy a hospitace v zařízeních, která praktikují FIE
  • nižší cena za instrumenty (odběr možný pouze na osobu nikoliv na organizaci)
  • nižší konferenční poplatky

Chcete se stát členem Cogita? Pak stačí prostudovat si stanovy Cogita (zde), vyplnit přihlášku (zde) a uhradit členský příspěvek ve výši 300 Kč na účet č. 2801155263/2010, var. symbol 8. Zájemci o členství ze Slovenska platí členský poplatek ve výši 330 Kč (v ceně je zahrnut převodní poplatek).