„Živé“ CPD semináře

CPD semináře

„Živé“ CPD semináře

Pro lektory Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování nabízíme od roku 2019 tzv. „živé“ CPD semináře, jejichž absolvování je jednou z možných podmínek Feuersteinova institutu pro získání certifikátu s neomezenou platností. Chcete-li získat trvalý certifikát touto cestou, je třeba absolvovat celkem 16 hodin „živých“ CPD seminářů. Podrobné podmínky pro získání trvalého certifikátu zde.

Semináře jsou akreditovány MŠMT.

Termíny v roce 2019 (termíny budou průběžně doplňovány)

14. 3. 2019 Praha, rozsah semináře – 8 vyučovacích hodin (8,00 – 16,00), lektorka Mgr. Kamila Štindlová

26. 4. 2019 České Budějovice, rozsah semináře – 8 vyučovacích hodin (8,00 – 16,00), lektorka Mgr. Kamila Štindlová