Nový kurz pro pedagogické pracovníky

Nový kurz

Inkluze dětí a žáků s Downovým syndromem v praxi

Nabízíme školám a poradenským zařízením nový kurz akreditovaný MŠMT, zaměřený na problematiku inkluze dětí s Downovým syndromem. Kurz reaguje na aktuální potřebu učitelů a asistentů blíže se seznámit se specifickými potřebami žáků s Downým syndromem tak, aby jejich integrace probíhala úspěšně.

Obsah kurzu (8 vyučovacích hodin): 

 • Vymezení pojmu inkluze, význam a smysl inkluze

 • Legislativa spojená s inkluzí

 • Inkluze na prvním stupni

 • Inkluze na druhém stupni

 • Dítě s Downovým syndromem ve třídě z pohledu učitele, asistenta, spolužáků, specifika povahy a fyzických možností dětí s Downovým syndromem

 • Role asistenta pedagoga

 • Komunikace s rodiči dětí s Downovým syndromem

 • Možnosti dalšího rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků, kteří pracují s dítětem s Downovým syndromem

 • Diskuze, konzultace konkrétních problémů a situací vyplývajících z praxe účastníků

 • Výroba výukových materiálů

 • Aktivity stmelující kolektiv a pomáhající spolužákům pochopit a přijmout dítě s Downovým syndromem

Cena kurzu: 850 Kč/účastníka

Kurz rádi uskutečníme přímo ve Vaší škole. Máte-li o kurz zájem, kontaktujte nás na adrese: irena.marusincova@email.cz