VII. mezinárodní konference

Srdečně zveme na VII. mezinárodní konferenci Cogita, kterou organizujeme ve spolupráci s ATC při Katedře psychologie PedF

V rámci konference nabízíme zájemcům z řad lektorů Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování účast na „živém“ semináři CPD (1. a 3. sekce, nutná účast na obou sekcích). Účast na tomto semináři  je jednou z variant, jak splnit podmínky Feuersteinova institutu získat TRVALÝ certifikát mediátora IE bez data vypršení platnosti (pro úplné splnění podmínek je třeba absolvovat během čtyř let čtyři takovéto semináře). Podrobné podmínky pro získání trvalého certifikátu zde.

Program:

VII. Mezinárodní konferenci Instrumentálního obohacování R. Feuersteina

s hlavní přednáškou Dr. Valerie Lovegreen na téma: „Jak využívat příběhy ke zlepšení schopnosti učit se a myslet“

Datum: 10. 11. 2018

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1

Program:

8.00 – 8.50 Registrace

9.00 – 9.10 Zahájení konference

9.10 – 9.20 Úvodní slovo, organizační informace

9.20 – 10.30 Valerie Lovegreen: Jak využívat příběhy ke zlepšení schopnosti učit se a myslet

10.30 – 10.45 přestávka na kávu

10.45 – 12.00 Valerie Lovegreen: dokončení přednášky, diskuze

12.00 – 12.45 přestávka na oběd (bude zajištěn)

12.55 – 13.35 Hana Burešová: FIE a čtenářské strategie dospívajících s dyslexií

13.35 – 14.45 Helena Vacková: Využití zprostředkované samomluvy u dětí s opožděným vývojem řeči a poruchami autistického spektra

14.50 – 18.05 program v sekcích:

  1. sekce: 14.50 – 16.20 Vendula Jašková: Přemosťování principů MLE – CPD WORKSHOP

  2. sekce: 14.50 – 16.20 Petra Dočkalová: Učíme se učit, pracovat s informacemi, myslet v souvislostech

16.20 – 16.35 přestávka na kávu

  1. sekce: 16.35 – 18.05 Barbora Lucká: Učební potenciál ve vztahu k FIE – CPD WORKSHOP

  2. sekce: 16.35 – 18.05 Eva Corkery: Feuersteinova metoda jako kognitivní rehabilitace u dospělých po mrtvicích a traumatických poraněních hlavy

  3. sekce: 16.35 – 18.05 Irena Marušincová: Využití zkušenosti zprostředkovaného učení při předávání hodnot dětem

18.05 – 18.10 Ukončení konference

18.10 – 18.30 Valná hromada členů Cogito

Změna programu vyhrazena

Program ke stažení zde

Na konferenci již není možné se přihlašovat, kapacita je naplněna.

Konferenční poplatky:

– členové Cogita (se zaplaceným příspěvkem na rok 2018): 600 Kč, zájemci o účast na CPD semináři: 1300 Kč

– ostatní: 800 Kč, zájemci o účast na CPD semináři: 1500 Kč

– studenti Pedagogické fakulty UK mají účast zdarma při řádné registraci do naplnění kapacity konference.

Konferenční poplatky prosím zasílejte na účet číslo: 2801155263/2010, variabilní symbol: 2018.